Vol 61, No 1 (2011)
Artykuły przeglądowe

open access

Page views 507
Article views/downloads 25359
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zespół von Recklinghausena (Neurofibromatoza typu 1)  – najczęstszy uwarunkowany genetycznie zespół prowadzący do powstawania mięsaków tkanek miękkich

M. Sałamacha, H. Koseła, S. Falkowski, B. Cybulska-Stopa, Z. I. Nowecki, P. Rutkowski
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):43.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology