Vol 61, No 1 (2011)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 302
Article views/downloads 630
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zachorowalność na nowotwory złośliwe okrężnicy w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1963-2005

 J. Gawełko, M. Binkowska-Bury, G. Hejda, P. Król, D. Sawka, Z. Wcisło, B. Buczek-Orzechowska
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):16.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology