Vol 61, No 1 (2011)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 355
Article views/downloads 607
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Program rozszerzonego dostępu do leku lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną u chorych na raka piersi z nadmierną ekspresją HER2 w stadium miejscowego zaawansowania lub rozsiewu w Polsce

T. Pieńkowski, J. Pikiel, A. Jagiełło-Gruszfeld, M. Wojtukiewicz, E. Nowara, J. Załuski, E. Chmielowska, I. Ryniewicz-Zander, J. Krzyżanowska, A. Goszczyński
Nowotwory. Journal of Oncology 2011;61(1):9.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology