open access

Vol 62, No 3 (2012)
Review paper
Published online: 2012-06-26
Get Citation

Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii — bezpieczeństwo pracy personelu medycznego

Tomasz Jastrzębski, Wojciech Polkowski, Piotr Richter, Kamil Drucis, Tomasz Polec, Janusz Jaśkiewicz
Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):216-220.

open access

Vol 62, No 3 (2012)
Review article
Published online: 2012-06-26

Abstract

Przerzuty nowotworowe do otrzewnej są związane ze złym rokowaniem. Chorzy nie leczeni przeżywają średnio około
6 miesięcy. Zastosowanie chemioterapii systemowej nie poprawia zadowalająco długości przeżycia. Coraz częściej
stosuje się leczenie miejscowe, polegające na wykonaniu zabiegu cytoredukcyjnego w połączeniu z dootrzewnową
chemioterapią perfuzyjną. Wykorzystanie chemioterapii jako sposobu leczenia wykonywanego w trakcie zabiegu
operacyjnego nie jest sytuacja częstą i może budzić niepokój odnośnie bezpieczeństwa personelu medycznego
w aspekcie narażenia na kontakt z cytostatykiem. Praca przedstawia wyniki badań nad bezpieczeństwem personelu
medycznego w odniesieniu do stosowania dwóch najczęściej używanych leków przeciwnowotworowych w zabiegach
HIPEC techniką otwartą.
Wykazują one, że dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC) techniką otwartą jest metodą
bezpieczną dla personelu medycznego pod względem narażenia na kontakt wziewny oraz kontakt bezpośredni
z płynem perfuzyjnym, pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w przepisach dotyczących postępowania
ze środkami cytotoksycznymi. Chirurg powinien używać podwójnej pary rękawiczek lateksowych beztalkowych,
z których rękawiczki zewnętrzne są zmieniane co 30 minut. Po zabiegu ręce należy wymyć w 70% roztworze etanolu,
w którym cytostatyk (mitomycyna C, oksaliplatyna) ulega rozpuszczeniu. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu
pobytu kobiet w ciąży i w trakcie okresu karmienia w miejscach, w których używane są leki cytotoksyczne. Przed
rozpoczęciem procedury HIPEC należy upewnić się, że wszystkie osoby biorące udział w zabiegu przeszły szkolenie
w zakresie wykonywanej metody.

Abstract

Przerzuty nowotworowe do otrzewnej są związane ze złym rokowaniem. Chorzy nie leczeni przeżywają średnio około
6 miesięcy. Zastosowanie chemioterapii systemowej nie poprawia zadowalająco długości przeżycia. Coraz częściej
stosuje się leczenie miejscowe, polegające na wykonaniu zabiegu cytoredukcyjnego w połączeniu z dootrzewnową
chemioterapią perfuzyjną. Wykorzystanie chemioterapii jako sposobu leczenia wykonywanego w trakcie zabiegu
operacyjnego nie jest sytuacja częstą i może budzić niepokój odnośnie bezpieczeństwa personelu medycznego
w aspekcie narażenia na kontakt z cytostatykiem. Praca przedstawia wyniki badań nad bezpieczeństwem personelu
medycznego w odniesieniu do stosowania dwóch najczęściej używanych leków przeciwnowotworowych w zabiegach
HIPEC techniką otwartą.
Wykazują one, że dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC) techniką otwartą jest metodą
bezpieczną dla personelu medycznego pod względem narażenia na kontakt wziewny oraz kontakt bezpośredni
z płynem perfuzyjnym, pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w przepisach dotyczących postępowania
ze środkami cytotoksycznymi. Chirurg powinien używać podwójnej pary rękawiczek lateksowych beztalkowych,
z których rękawiczki zewnętrzne są zmieniane co 30 minut. Po zabiegu ręce należy wymyć w 70% roztworze etanolu,
w którym cytostatyk (mitomycyna C, oksaliplatyna) ulega rozpuszczeniu. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu
pobytu kobiet w ciąży i w trakcie okresu karmienia w miejscach, w których używane są leki cytotoksyczne. Przed
rozpoczęciem procedury HIPEC należy upewnić się, że wszystkie osoby biorące udział w zabiegu przeszły szkolenie
w zakresie wykonywanej metody.
Get Citation
About this article
Title

Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii — bezpieczeństwo pracy personelu medycznego

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 62, No 3 (2012)

Article type

Review paper

Pages

216-220

Published online

2012-06-26

Page views

1702

Article views/downloads

1640

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):216-220.

Authors

Tomasz Jastrzębski
Wojciech Polkowski
Piotr Richter
Kamil Drucis
Tomasz Polec
Janusz Jaśkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl