open access

Vol 62, No 3 (2012)
Review paper
Published online: 2012-06-26
Get Citation

Leczenie celowane u chorych na raka gruczołu krokowego

Marek Z. Wojtukiewicz, Dominika Hempel, Ewa Sierko
Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):193-205.

open access

Vol 62, No 3 (2012)
Review article
Published online: 2012-06-26

Abstract

Rak gruczołu krokowego jest drugą co do częstości przyczyną zgonu z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn
na świecie. U większości chorych, u których nowotwór rozpoznany jest w stadium miejscowego zaawansowania
klinicznego, uzyskuje się trwałe wyleczenie, stosując chirurgię lub radioterapię w skojarzeniu z hormonoterapią lub
bez niej. Problem stanowi zaawansowany miejscowo lub przerzutowy rak gruczołu krokowego oporny na kastrację.
Niezadawalające wyniki chemioterapii chorych na zaawansowanego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację
przyczyniły się do poszukiwań nowych metod leczenia, w tym ukierunkowanych na cele molekularne. Poniżej przedstawiono
przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej terapii celowanej u chorych na raka gruczołu krokowego.

Abstract

Rak gruczołu krokowego jest drugą co do częstości przyczyną zgonu z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn
na świecie. U większości chorych, u których nowotwór rozpoznany jest w stadium miejscowego zaawansowania
klinicznego, uzyskuje się trwałe wyleczenie, stosując chirurgię lub radioterapię w skojarzeniu z hormonoterapią lub
bez niej. Problem stanowi zaawansowany miejscowo lub przerzutowy rak gruczołu krokowego oporny na kastrację.
Niezadawalające wyniki chemioterapii chorych na zaawansowanego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację
przyczyniły się do poszukiwań nowych metod leczenia, w tym ukierunkowanych na cele molekularne. Poniżej przedstawiono
przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej terapii celowanej u chorych na raka gruczołu krokowego.
Get Citation
About this article
Title

Leczenie celowane u chorych na raka gruczołu krokowego

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 62, No 3 (2012)

Article type

Review paper

Pages

193-205

Published online

2012-06-26

Page views

329

Article views/downloads

2306

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):193-205.

Authors

Marek Z. Wojtukiewicz
Dominika Hempel
Ewa Sierko

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl