open access

Vol 62, No 3 (2012)
Review paper
Published online: 2012-06-26
Get Citation

Kontrowersje w postępowaniu z chorymi na nasieniaka jądra w I stopniu zaawansowania klinicznego

Bogdan Gliński, Anna Mucha-Małecka, Agnieszka Chrostowska, Krzysztof Małecki, Paweł Hebzda, Dominika Wojton
Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):188-192.

open access

Vol 62, No 3 (2012)
Review article
Published online: 2012-06-26

Abstract

Osiemdziesiąt procent nasieniaków sklasyfikowanych jest w I stopniu zaawansowania klinicznego, stanowiąc około
40% wszystkich guzów jądra. Postępowanie z tą grupą chorych po pierwotnym leczeniu polegającym na orchiektomii
jest przedmiotem kontrowersji. Rozpatrywane są trzy opcje: obserwacja, radioterapia oraz chemioterapia.
Aktywna obserwacja z leczeniem wdrażanym w przypadku wznowy, uzupełniające napromienianie lub adiuwantowa
monochemioterapia karboplatyną pozwalają na uzyskanie około 100% przeżyć całkowitych i są alternatywnymi,
równoważnymi metodami postępowania. Na podstawie aktualnych danych z literatury przedstawiono zalety i wady
każdej z trzech omawianych opcji.

Abstract

Osiemdziesiąt procent nasieniaków sklasyfikowanych jest w I stopniu zaawansowania klinicznego, stanowiąc około
40% wszystkich guzów jądra. Postępowanie z tą grupą chorych po pierwotnym leczeniu polegającym na orchiektomii
jest przedmiotem kontrowersji. Rozpatrywane są trzy opcje: obserwacja, radioterapia oraz chemioterapia.
Aktywna obserwacja z leczeniem wdrażanym w przypadku wznowy, uzupełniające napromienianie lub adiuwantowa
monochemioterapia karboplatyną pozwalają na uzyskanie około 100% przeżyć całkowitych i są alternatywnymi,
równoważnymi metodami postępowania. Na podstawie aktualnych danych z literatury przedstawiono zalety i wady
każdej z trzech omawianych opcji.
Get Citation
About this article
Title

Kontrowersje w postępowaniu z chorymi na nasieniaka jądra w I stopniu zaawansowania klinicznego

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 62, No 3 (2012)

Article type

Review paper

Pages

188-192

Published online

2012-06-26

Page views

630

Article views/downloads

4307

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):188-192.

Authors

Bogdan Gliński
Anna Mucha-Małecka
Agnieszka Chrostowska
Krzysztof Małecki
Paweł Hebzda
Dominika Wojton

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl