open access

Vol 62, No 3 (2012)
Research paper (original)
Published online: 2012-06-26
Get Citation

Zachorowalność i chorobowość na chłoniaka Hodgkina w Polsce na podstawie analizy danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2004–2010

Andrzej Śliwczyński, Adrian Tkacz, Grzegorz Charliński, Vyas Piyush, Krzysztof Krajewski-Siuda, Wiesław W. Jędrzejczak, Jacek Paszkiewicz
Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):175-183.

open access

Vol 62, No 3 (2012)
Original article
Published online: 2012-06-26

Abstract

Zachorowalność na chłoniaka Hodgkina w Polsce według danych Krajowego Rejestru Nowotworów wydaje się
mniejsza niż można to prognozować, opierając się na danych amerykańskich według Programu NCI SEER (Surveillance,
Epidemiology and End Results). Dotychczas nie było możliwości weryfikacji tych danych na podstawie innych źródeł,
a chorobowość na chłoniaka Hodgkina w Polsce była w ogóle nieznana.


Cel pracy. Określenie zachorowalności i chorobowości na chłoniaka Hodgkina w Polsce na podstawie analizy danych
NFZ z lat 2004–2010.


Materiał i metoda. Analizie poddano dane dotyczące udzielania świadczeń leczniczych chorym na chłoniaka
Hodgkina (C81) przesłane do NFZ w latach 2004–2010 dla wybranych — najbardziej istotnych rodzajów świadczeń.


Wyniki. W latach 2006–2010 średnia roczna liczba nowych leczonych (miara zachorowalności) dla kobiet wynosiła
1131 osób (± 210), a mężczyzn 1210 (± 223), natomiast całkowita roczna liczba leczonych (miara chorobowości)
kobiet wynosiła 4555 (± 154), a mężczyzn 4505 (± 221). Rozkład liczby nowych przypadków chłoniaka Hodgkina
w grupach wiekowych dla poszczególnych płci miał charakter dwumodalny. Pierwszy szczyt zachorowań miał miejsce
około 30–35 roku życia, natomiast drugi rozpoczynał się około 50 roku życia i osiągał wartość maksymalną około
70–75 roku życia.


Wnioski. Zachorowalność na chłoniaka Hodgkina oceniona na podstawie danych NFZ była większa niż określona
przez Krajowy Rejestr Nowotworów i zbliżona do danych amerykańskich SERR. Po raz pierwszy określona chorobowość
na chłoniaka Hodgkina w Polsce była około czterokrotnie większa niż zachorowalność, co wskazuje na przewlekły
przebieg choroby u tych osób (około 20–30%), u których nie została ona wyleczona leczeniem pierwszej linii. Ponadto,
jeśli chodzi o wiek chorych, potwierdzono istnienie dwóch szczytów zachorowań w oparciu o inne badaniach.

Abstract

Zachorowalność na chłoniaka Hodgkina w Polsce według danych Krajowego Rejestru Nowotworów wydaje się
mniejsza niż można to prognozować, opierając się na danych amerykańskich według Programu NCI SEER (Surveillance,
Epidemiology and End Results). Dotychczas nie było możliwości weryfikacji tych danych na podstawie innych źródeł,
a chorobowość na chłoniaka Hodgkina w Polsce była w ogóle nieznana.


Cel pracy. Określenie zachorowalności i chorobowości na chłoniaka Hodgkina w Polsce na podstawie analizy danych
NFZ z lat 2004–2010.


Materiał i metoda. Analizie poddano dane dotyczące udzielania świadczeń leczniczych chorym na chłoniaka
Hodgkina (C81) przesłane do NFZ w latach 2004–2010 dla wybranych — najbardziej istotnych rodzajów świadczeń.


Wyniki. W latach 2006–2010 średnia roczna liczba nowych leczonych (miara zachorowalności) dla kobiet wynosiła
1131 osób (± 210), a mężczyzn 1210 (± 223), natomiast całkowita roczna liczba leczonych (miara chorobowości)
kobiet wynosiła 4555 (± 154), a mężczyzn 4505 (± 221). Rozkład liczby nowych przypadków chłoniaka Hodgkina
w grupach wiekowych dla poszczególnych płci miał charakter dwumodalny. Pierwszy szczyt zachorowań miał miejsce
około 30–35 roku życia, natomiast drugi rozpoczynał się około 50 roku życia i osiągał wartość maksymalną około
70–75 roku życia.


Wnioski. Zachorowalność na chłoniaka Hodgkina oceniona na podstawie danych NFZ była większa niż określona
przez Krajowy Rejestr Nowotworów i zbliżona do danych amerykańskich SERR. Po raz pierwszy określona chorobowość
na chłoniaka Hodgkina w Polsce była około czterokrotnie większa niż zachorowalność, co wskazuje na przewlekły
przebieg choroby u tych osób (około 20–30%), u których nie została ona wyleczona leczeniem pierwszej linii. Ponadto,
jeśli chodzi o wiek chorych, potwierdzono istnienie dwóch szczytów zachorowań w oparciu o inne badaniach.

Get Citation
About this article
Title

Zachorowalność i chorobowość na chłoniaka Hodgkina w Polsce na podstawie analizy danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2004–2010

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 62, No 3 (2012)

Article type

Research paper (original)

Pages

175-183

Published online

2012-06-26

Page views

1439

Article views/downloads

1755

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):175-183.

Authors

Andrzej Śliwczyński
Adrian Tkacz
Grzegorz Charliński
Vyas Piyush
Krzysztof Krajewski-Siuda
Wiesław W. Jędrzejczak
Jacek Paszkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl