open access

Vol 62, No 3 (2012)
Research paper (original)
Published online: 2012-06-25
Get Citation

Ocena jakości życia w grupie kobiet chorych na raka szyjki macicy po radykalnej radiochemioterapii oraz w grupie kobiet nieleczonych z powodu raka — doniesienie wstępne

Anna Kieszkowska-Grudny, Monika Rucińska, Sylwia Biedrzycka, Sergiusz Nawrocki
Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):168-174.

open access

Vol 62, No 3 (2012)
Original article
Published online: 2012-06-25

Abstract

Wstęp. Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów wśród kobiet. Nowoczesne metody diagnostyki
i leczenia zwiększają odsetek wyleczeń i powodują wydłużenie życia chorych na ten nowotwór, wobec czego istotnym
problemem staje się jakość życia kobiet po leczeniu. Celem pracy była ocena jakości życia i najczęstszych objawów
towarzyszących chorobie oraz leczeniu kobiet po radykalnej radiochemioterapii z powodu raka szyjki macicy, jak
również porównanie tych wyników z grupą kobiet niechorujących na raka.

Materiał i metody. Badaniem objęto 94 kobiety, w tym 47 kobiet po radiochemioterapii z powodu raka szyjki macicy
(czas od zakończenia leczenia co najmniej 3 miesiące, średnio 37 miesięcy) i 47 kobiet, które nie chorowały na raka.
W badaniu wykorzystano kwestionariusze oceny ogólnej jakości życia EORTC QLQ-C30 (wersja 3.0.); moduł dodatkowy,
specyficzny dla kobiet chorujących na raka szyjki macicy EORTC QLQ-CX24, własną ankietę metryczkową i formularz
medyczny. Analiza statystyczna została dokonana na podstawie testu jednostronnego chi2 oraz t-Studenta dla prób
niezależnych. Za poziom istotności przyjęto wartość p < 0,05.

Wyniki. Kobiety po leczeniu z powodu raka szyjki macicy oceniły swój ogólny stan zdrowia niżej niż kobiety niechorujące
na raka (p < 0,05), natomiast ogólna jakość życia w ocenie kobiet z obu grup była na podobnym poziomie.
Objawy przewlekłego zmęczenia zgłaszała większość kobiet w obu grupach, częściej kobiety nieleczone (94% vs
72%, p < 0,05). Osoby po radiochemioterapii częściej niż zdrowe zgłaszały trudności w utrzymaniu stolca, bóle krzyża,
bolesność pochwy, sromu, uderzenia gorąca i poty. Aktywnych seksualnie w ostatnim miesiącu było 38% kobiet
po leczeniu onkologicznym i 66% kobiet nieleczonych. Kobiety po leczeniu częściej skarżyły się na uczucie suchości
pochwy i ból w czasie współżycia.

Podsumowanie. Ogólny stan zdrowia jest istotnie niższy u kobiet po przebytym leczeniu radiochemioterapią z powodu
raka szyjki macicy niż u kobiet nieleczonych, natomiast jakość życia obu grup nie różni się w sposób istotny.
Kobiety po leczeniu onkologicznym niżej oceniają swoją atrakcyjność, rzadziej współżyją i częściej mają związane
z tym problemy natury fizycznej.

Abstract

Wstęp. Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów wśród kobiet. Nowoczesne metody diagnostyki
i leczenia zwiększają odsetek wyleczeń i powodują wydłużenie życia chorych na ten nowotwór, wobec czego istotnym
problemem staje się jakość życia kobiet po leczeniu. Celem pracy była ocena jakości życia i najczęstszych objawów
towarzyszących chorobie oraz leczeniu kobiet po radykalnej radiochemioterapii z powodu raka szyjki macicy, jak
również porównanie tych wyników z grupą kobiet niechorujących na raka.

Materiał i metody. Badaniem objęto 94 kobiety, w tym 47 kobiet po radiochemioterapii z powodu raka szyjki macicy
(czas od zakończenia leczenia co najmniej 3 miesiące, średnio 37 miesięcy) i 47 kobiet, które nie chorowały na raka.
W badaniu wykorzystano kwestionariusze oceny ogólnej jakości życia EORTC QLQ-C30 (wersja 3.0.); moduł dodatkowy,
specyficzny dla kobiet chorujących na raka szyjki macicy EORTC QLQ-CX24, własną ankietę metryczkową i formularz
medyczny. Analiza statystyczna została dokonana na podstawie testu jednostronnego chi2 oraz t-Studenta dla prób
niezależnych. Za poziom istotności przyjęto wartość p < 0,05.

Wyniki. Kobiety po leczeniu z powodu raka szyjki macicy oceniły swój ogólny stan zdrowia niżej niż kobiety niechorujące
na raka (p < 0,05), natomiast ogólna jakość życia w ocenie kobiet z obu grup była na podobnym poziomie.
Objawy przewlekłego zmęczenia zgłaszała większość kobiet w obu grupach, częściej kobiety nieleczone (94% vs
72%, p < 0,05). Osoby po radiochemioterapii częściej niż zdrowe zgłaszały trudności w utrzymaniu stolca, bóle krzyża,
bolesność pochwy, sromu, uderzenia gorąca i poty. Aktywnych seksualnie w ostatnim miesiącu było 38% kobiet
po leczeniu onkologicznym i 66% kobiet nieleczonych. Kobiety po leczeniu częściej skarżyły się na uczucie suchości
pochwy i ból w czasie współżycia.

Podsumowanie. Ogólny stan zdrowia jest istotnie niższy u kobiet po przebytym leczeniu radiochemioterapią z powodu
raka szyjki macicy niż u kobiet nieleczonych, natomiast jakość życia obu grup nie różni się w sposób istotny.
Kobiety po leczeniu onkologicznym niżej oceniają swoją atrakcyjność, rzadziej współżyją i częściej mają związane
z tym problemy natury fizycznej.

Get Citation
About this article
Title

Ocena jakości życia w grupie kobiet chorych na raka szyjki macicy po radykalnej radiochemioterapii oraz w grupie kobiet nieleczonych z powodu raka — doniesienie wstępne

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 62, No 3 (2012)

Article type

Research paper (original)

Pages

168-174

Published online

2012-06-25

Page views

1920

Article views/downloads

2912

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(3):168-174.

Authors

Anna Kieszkowska-Grudny
Monika Rucińska
Sylwia Biedrzycka
Sergiusz Nawrocki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl