open access

Vol 62, No 2 (2012)
Research paper (original)
Published online: 2012-06-01
Get Citation

Badanie znaczenia ekspresji wybranych markerów apoptozy oraz antygenów proliferacyjnych w guzach z grupy nerwiaka zarodkowego u dzieci

Katarzyna Taran, Elżbieta Sałacińska-Łoś, Józef Kobos
Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):101-108.

open access

Vol 62, No 2 (2012)
Original article
Published online: 2012-06-01

Abstract

Wprowadzenie. Guzy neuroblastyczne należą do grupy drobnookrągłokomórkowych nowotworów wieku dziecięcego.
Biologia tych rozrostów nie jest w pełni poznana ani pod względem różnorodności obserwowanych obrazów
morfologicznych, ani zjawiska spontanicznej regresji. Brak spodziewanych efektów leczenia w niektórych przypadkach
wskazuje na istnienie jeszcze nie odkrytych mechanizmów proliferacji komórek guzów z grupy neuroblastoma.
Celem badań była ocena i ujawnienie potencjalnych zależności pomiędzy ekspresją wybranych markerów apoptozy
i antygenów proliferacyjnych w nowotworach tej grupy o różnym stopniu dojrzałości histologicznej.

Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły wycinki z 57 guzów z grupy nerwiaka zarodkowego utrwalone
w 10% zbuforowanej formalinie i zatopione w bloki parafinowe. Wykonane z nich skrawki parafinowe o grubości
3–4 mikrometrów posłużyły do sporządzenia rutynowych preparatów barwionych hematoksyliną i eozyną (HE) oraz
do badań immunohistochemicznych z użyciem przeciwciał przeciwko: P53, Ki-67, PCNA, MDM2, P21, BCL2 i RB1. Ekspresja
markerów była przedstawiana jako indeks komórek wykazujących ekspresję badanego białka na 1000 komórek
guza. Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet SYSTAT for Windows. Przyjęto znamienność badanych różnic na
poziomie p < 0,05.

Wyniki. Zmniejszaniu się potencjału proliferacyjnego nowotworu towarzyszyło nasilenie morfologicznego „dojrzewania”,
a wysokim indeksom proliferacyjnym — wzrost liczby cytologicznych wykładników złośliwości nowotworu.
Najwyższa ekspresja P53 korelowała z obecnością mikroskopowych wykładników złośliwości guza i wysokimi indeksami
proliferacyjnymi. Ponadto ujawniono istnienie licznych statystycznie istotnych zależności pomiędzy badanymi
markerami apoptozy i antygenami proliferacyjnymi.

Wnioski. Obserwowana zależność pomiędzy ekspresją P53 i MDM2 może być związana z inaktywacją „dzikiej” formy
białka P53, a to z kolei z brakiem indukcji genu WAF1/CIP1 i co za tym idzie, nieobecnością jego produktu. Analiza ekspresji
BCL2 wydaje się wskazywać na potencjalną rolę tego białka w „dojrzewaniu” nowotworów z grupy neuroblastoma.

Abstract

Wprowadzenie. Guzy neuroblastyczne należą do grupy drobnookrągłokomórkowych nowotworów wieku dziecięcego.
Biologia tych rozrostów nie jest w pełni poznana ani pod względem różnorodności obserwowanych obrazów
morfologicznych, ani zjawiska spontanicznej regresji. Brak spodziewanych efektów leczenia w niektórych przypadkach
wskazuje na istnienie jeszcze nie odkrytych mechanizmów proliferacji komórek guzów z grupy neuroblastoma.
Celem badań była ocena i ujawnienie potencjalnych zależności pomiędzy ekspresją wybranych markerów apoptozy
i antygenów proliferacyjnych w nowotworach tej grupy o różnym stopniu dojrzałości histologicznej.

Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły wycinki z 57 guzów z grupy nerwiaka zarodkowego utrwalone
w 10% zbuforowanej formalinie i zatopione w bloki parafinowe. Wykonane z nich skrawki parafinowe o grubości
3–4 mikrometrów posłużyły do sporządzenia rutynowych preparatów barwionych hematoksyliną i eozyną (HE) oraz
do badań immunohistochemicznych z użyciem przeciwciał przeciwko: P53, Ki-67, PCNA, MDM2, P21, BCL2 i RB1. Ekspresja
markerów była przedstawiana jako indeks komórek wykazujących ekspresję badanego białka na 1000 komórek
guza. Do analizy statystycznej wykorzystano pakiet SYSTAT for Windows. Przyjęto znamienność badanych różnic na
poziomie p < 0,05.

Wyniki. Zmniejszaniu się potencjału proliferacyjnego nowotworu towarzyszyło nasilenie morfologicznego „dojrzewania”,
a wysokim indeksom proliferacyjnym — wzrost liczby cytologicznych wykładników złośliwości nowotworu.
Najwyższa ekspresja P53 korelowała z obecnością mikroskopowych wykładników złośliwości guza i wysokimi indeksami
proliferacyjnymi. Ponadto ujawniono istnienie licznych statystycznie istotnych zależności pomiędzy badanymi
markerami apoptozy i antygenami proliferacyjnymi.

Wnioski. Obserwowana zależność pomiędzy ekspresją P53 i MDM2 może być związana z inaktywacją „dzikiej” formy
białka P53, a to z kolei z brakiem indukcji genu WAF1/CIP1 i co za tym idzie, nieobecnością jego produktu. Analiza ekspresji
BCL2 wydaje się wskazywać na potencjalną rolę tego białka w „dojrzewaniu” nowotworów z grupy neuroblastoma.
Get Citation
About this article
Title

Badanie znaczenia ekspresji wybranych markerów apoptozy oraz antygenów proliferacyjnych w guzach z grupy nerwiaka zarodkowego u dzieci

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 62, No 2 (2012)

Article type

Research paper (original)

Pages

101-108

Published online

2012-06-01

Page views

846

Article views/downloads

2451

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):101-108.

Authors

Katarzyna Taran
Elżbieta Sałacińska-Łoś
Józef Kobos

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl