Vol 62, No 2 (2012)

Date published: 2012-06-06

Flipbook

This issue in flipbook format in actual language does not exist but there is one in: Polish

Table of Contents

open access

Original article

Przeżycie i czynniki prognostyczne u chorych na wczesnego raka piersi po leczeniu oszczędzającym w dwóch okresach leczenia: przed i po wprowadzeniu łagodnej hipofrakcyjnej radioterapii i zintensyfikowanej chemioterapii pooperacyjnej

Jacek Gałecki, Monika Nagadowska, Tadeusz Pieńkowski, Wojciech Michalski, Małgorzata Grudzień-Kowalska, Joanna Hicer-Grzenkowicz, Anna Niwińska, Robert Chmielewski, Zbigniew Mentrak, Jacek Piechocki, Edward Towpik

Research paper (original)

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):85-93.

Porównanie wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w latach 1994–2001 i 2002–2007

Olga Zając-Spychała, Katarzyna Derwich, Iwona Ciszak-Staśkiewicz, Jacek Wachowiak

Research paper (original)

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):94-100.

Badanie znaczenia ekspresji wybranych markerów apoptozy oraz antygenów proliferacyjnych w guzach z grupy nerwiaka zarodkowego u dzieci

Katarzyna Taran, Elżbieta Sałacińska-Łoś, Józef Kobos

Research paper (original)

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):101-108.
Review article

Czerniak w populacji chorych po przeszczepieniu narządów

Beata Imko-Walczuk, Agnieszka Cegielska, Janusz Jaśkiewicz, Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski

Review paper

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):109-114.

Cykliny jako markery chorób nowotworowych

Anna Stenzel, Agnieszka Żuryń, Aleksandra Antonina Grzanka, Alina Grzanka

Review paper

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):115-122.
Historia medicinae

Wizyta Marii Skłodowskiej-Curie w Stanach Zjednoczonych w 1921 roku

Joel O. Lubenau

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):123-129.
Nowotwory interview
Varia

Czy Kopernik zasługiwałby na tytuł profesora? O tym, jak oceniać naukowców

Jacek Jadacki

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):134-138.

Eugen de Haën, Carl Auer von Welsbach, źródła radowe w latach 1899–1904

Roger F. Robison

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):141-143.
Reports

I Światowy Kongres ISPRES

Edward Towpik

Conference report / Report

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):144.
Oncology on the Internet

Serwis CancerMath.net

Wojciech M. Wysocki

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):145-147.
Current events in Polish oncology

Medical Tests Sourcebook

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):148-149.

Maria Skłodowska-Curie. Fotobiografia

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):150.

Sto najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):151-153.
Journal Club

Journal Club

Anna Kowalczyk, Ewa Szutowicz-Zielińska, Anna Wrona, Krzysztof Konopa

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):154-159.
Announcements

Komunikaty • Announcements

Announcement

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(2):160-161.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl