open access

Vol 47, No 6 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-09-28
Get Citation

Body mass index and serum lipid levels in effect on the incidence and course of migraine

Kamil Chorążka, Marlena Janoska, Paweł Świć, Izabela Domitrz
DOI: 10.5114/ninp.2013.39075
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(6):572-576.

open access

Vol 47, No 6 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-09-28

Abstract

Migrena to choroba znana wielu specjalistom i mająca charakterystyczny obraz kliniczny. Ostatnie badania wskazują na czynniki ryzyka związane z częstszym zachorowaniem na to schorzenie. Dużo miejsca poświęcono potencjalnemu wpływowi nieprawidłowego wskaźnika masy ciała (BMI) oraz nieprawidłowych wartości profilu lipidowego na występowanie i przebieg migreny. Zważywszy że czynniki te mają również związek z częstszym występowaniem chorób układu krążenia, niektóre prace starają się wytłumaczyć istnienie takiego podwyższonego ryzyka u chorych na migrenę. Sugeruje się związek pomiędzy nieprawidłowym BMI a ryzykiem zachorowania na migrenę i bardziej nasilonym przebiegiem tych bólów. Z kolei w badaniach dotyczących profilu lipidowego w migrenie najczęstszym odchyleniem okazują się zwiększone stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. Wykazano zależność między ryzykiem wystąpienia migrenowych bólów głowy a stężeniem cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. W większości badań nie stwierdzono wpływu frakcji HDL i triglicerydów na migrenę. Autorzy przedstawiają najnowsze spojrzenie na problem BMI i stężeń lipidów u chorych na migrenę.

Abstract

Migrena to choroba znana wielu specjalistom i mająca charakterystyczny obraz kliniczny. Ostatnie badania wskazują na czynniki ryzyka związane z częstszym zachorowaniem na to schorzenie. Dużo miejsca poświęcono potencjalnemu wpływowi nieprawidłowego wskaźnika masy ciała (BMI) oraz nieprawidłowych wartości profilu lipidowego na występowanie i przebieg migreny. Zważywszy że czynniki te mają również związek z częstszym występowaniem chorób układu krążenia, niektóre prace starają się wytłumaczyć istnienie takiego podwyższonego ryzyka u chorych na migrenę. Sugeruje się związek pomiędzy nieprawidłowym BMI a ryzykiem zachorowania na migrenę i bardziej nasilonym przebiegiem tych bólów. Z kolei w badaniach dotyczących profilu lipidowego w migrenie najczęstszym odchyleniem okazują się zwiększone stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. Wykazano zależność między ryzykiem wystąpienia migrenowych bólów głowy a stężeniem cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. W większości badań nie stwierdzono wpływu frakcji HDL i triglicerydów na migrenę. Autorzy przedstawiają najnowsze spojrzenie na problem BMI i stężeń lipidów u chorych na migrenę.

Get Citation

Keywords

migrena, BMI, lipidy, cholesterol, triglicerydy choroby układu krążenia

About this article
Title

Body mass index and serum lipid levels in effect on the incidence and course of migraine

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 6 (2013)

Pages

572-576

DOI

10.5114/ninp.2013.39075

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(6):572-576.

Keywords

migrena
BMI
lipidy
cholesterol
triglicerydy choroby układu krążenia

Authors

Kamil Chorążka
Marlena Janoska
Paweł Świć
Izabela Domitrz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl