Vol 47, No 6 (2013)

open access

Page views 294
Article views/downloads 550
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Body mass index and serum lipid levels in effect on the incidence and course of migraine

Kamil Chorążka1, Marlena Janoska1, Paweł Świć1, Izabela Domitrz1
DOI: 10.5114/ninp.2013.39075
Neurol Neurochir Pol 2013;47(6):572-576.

Abstract

Migrena to choroba znana wielu specjalistom i mająca charakterystyczny obraz kliniczny. Ostatnie badania wskazują na czynniki ryzyka związane z częstszym zachorowaniem na to schorzenie. Dużo miejsca poświęcono potencjalnemu wpływowi nieprawidłowego wskaźnika masy ciała (BMI) oraz nieprawidłowych wartości profilu lipidowego na występowanie i przebieg migreny. Zważywszy że czynniki te mają również związek z częstszym występowaniem chorób układu krążenia, niektóre prace starają się wytłumaczyć istnienie takiego podwyższonego ryzyka u chorych na migrenę. Sugeruje się związek pomiędzy nieprawidłowym BMI a ryzykiem zachorowania na migrenę i bardziej nasilonym przebiegiem tych bólów. Z kolei w badaniach dotyczących profilu lipidowego w migrenie najczęstszym odchyleniem okazują się zwiększone stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. Wykazano zależność między ryzykiem wystąpienia migrenowych bólów głowy a stężeniem cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. W większości badań nie stwierdzono wpływu frakcji HDL i triglicerydów na migrenę. Autorzy przedstawiają najnowsze spojrzenie na problem BMI i stężeń lipidów u chorych na migrenę.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska