open access

Vol 47, No 5 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-10-07
Get Citation

Need for creating Polish registry of multiple sclerosis patients

Waldemar Brola, Małgorzata Fudala, Stanisław Flaga, Danuta Ryglewicz
DOI: 10.5114/ninp.2013.38228
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(5):484-492.

open access

Vol 47, No 5 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-10-07

Abstract

Stwardnienie rozsiane (SR) jest najczęstszą przyczyną niesprawności neurologicznej młodych osób. Szacuje się, że na SR choruje ok. 40 000-60 000 osób w skali całego kraju, a rocznie stwierdza się ok. 2000 nowych zachorowań. Dane te są jednak szacunkowe i wymagają weryfikacji badaniami obejmującymi populację całego kraju. Dotychczas opublikowane wyniki dotyczą tylko niektórych regionów Polski. Konieczne jest również precyzyjne określenie potrzeb pacjentów w zakresie leczenia immunomodulującego i przeprowadzenie szczegółowych analiz farmakoekonomicznych. W celu oszacowania podstawowych parametrów epidemiologicznych, wzorem wielu krajów, potrzebne jest powołanie narodowego rejestru chorych na stwardnienie rozsiane, skupiającego wokół tego projektu wszystkie ośrodki zajmujące się leczeniem SR. W artykule przedstawiono najważniejsze europejskie i amerykańskie bazy danych oraz przybliżono założenia polskiego Rejestru Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym – REJSM, już funkcjonującego w jednym z województw.

Abstract

Stwardnienie rozsiane (SR) jest najczęstszą przyczyną niesprawności neurologicznej młodych osób. Szacuje się, że na SR choruje ok. 40 000-60 000 osób w skali całego kraju, a rocznie stwierdza się ok. 2000 nowych zachorowań. Dane te są jednak szacunkowe i wymagają weryfikacji badaniami obejmującymi populację całego kraju. Dotychczas opublikowane wyniki dotyczą tylko niektórych regionów Polski. Konieczne jest również precyzyjne określenie potrzeb pacjentów w zakresie leczenia immunomodulującego i przeprowadzenie szczegółowych analiz farmakoekonomicznych. W celu oszacowania podstawowych parametrów epidemiologicznych, wzorem wielu krajów, potrzebne jest powołanie narodowego rejestru chorych na stwardnienie rozsiane, skupiającego wokół tego projektu wszystkie ośrodki zajmujące się leczeniem SR. W artykule przedstawiono najważniejsze europejskie i amerykańskie bazy danych oraz przybliżono założenia polskiego Rejestru Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym – REJSM, już funkcjonującego w jednym z województw.

Get Citation

Keywords

stwardnienie rozsiane, epidemiologia, rejestr chorych

About this article
Title

Need for creating Polish registry of multiple sclerosis patients

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 5 (2013)

Pages

484-492

DOI

10.5114/ninp.2013.38228

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(5):484-492.

Keywords

stwardnienie rozsiane
epidemiologia
rejestr chorych

Authors

Waldemar Brola
Małgorzata Fudala
Stanisław Flaga
Danuta Ryglewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl