open access

Vol 47, No 5 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2013-03-19
Get Citation

Apomorphine in advanced Parkinson disease

Andrzej Bogucki
DOI: 10.5114/ninp.2013.38227
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(5):476-483.

open access

Vol 47, No 5 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2013-03-19

Abstract

Apomorfina jest najsilniejszym agonistą dopaminergicznym, o skuteczności porównywalnej z lewodopą. Po podskórnym podaniu wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie w surowicy osiąga po 5–15 minutach, a efekt kliniczny ujawnia się po 20 minutach. Pojedyncze podskórne wstrzyknięcia apomorfiny są skuteczne jako leczenie doraźne przerywające nieprzewidywalne stany off w zaawansowanej chorobie Parkinsona. Obecnie apomorfina częściej stosowana jest w postaci ciągłych wlewów podskórnych, co zapewnia ciągłą stymulację dopaminergiczną. Wyniki badań zgodnie wskazują na skuteczność tej terapii w odniesieniu do stanów off, jednak są mniej jednoznaczne w przypadku dyskinez. Dwie terapie infuzyjne (apomorfina i dojelitowa lewodopa) oraz głęboka stymulacja mózgu są skuteczne w zaawansowanej chorobie Parkinsona z opornymi komplikacjami ruchowymi. Wlewy apomorfiny powinny być brane pod uwagę u chorych, u których zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu nie jest możliwe ze względu na zaburzenia funkcji poznawczych i przeciwwskazania neurochirurgiczne.

Abstract

Apomorfina jest najsilniejszym agonistą dopaminergicznym, o skuteczności porównywalnej z lewodopą. Po podskórnym podaniu wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie w surowicy osiąga po 5–15 minutach, a efekt kliniczny ujawnia się po 20 minutach. Pojedyncze podskórne wstrzyknięcia apomorfiny są skuteczne jako leczenie doraźne przerywające nieprzewidywalne stany off w zaawansowanej chorobie Parkinsona. Obecnie apomorfina częściej stosowana jest w postaci ciągłych wlewów podskórnych, co zapewnia ciągłą stymulację dopaminergiczną. Wyniki badań zgodnie wskazują na skuteczność tej terapii w odniesieniu do stanów off, jednak są mniej jednoznaczne w przypadku dyskinez. Dwie terapie infuzyjne (apomorfina i dojelitowa lewodopa) oraz głęboka stymulacja mózgu są skuteczne w zaawansowanej chorobie Parkinsona z opornymi komplikacjami ruchowymi. Wlewy apomorfiny powinny być brane pod uwagę u chorych, u których zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu nie jest możliwe ze względu na zaburzenia funkcji poznawczych i przeciwwskazania neurochirurgiczne.

Get Citation

Keywords

apomorfina, zaawansowana choroba Parkinsona, powikłania ruchowe, ciągła stymulacja dopaminergiczną

About this article
Title

Apomorphine in advanced Parkinson disease

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 5 (2013)

Pages

476-483

DOI

10.5114/ninp.2013.38227

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(5):476-483.

Keywords

apomorfina
zaawansowana choroba Parkinsona
powikłania ruchowe
ciągła stymulacja dopaminergiczną

Authors

Andrzej Bogucki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl