Vol 47, No 4 (2013)

open access

Page views 359
Article views/downloads 1394
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Posterior petrosal approach – analysis of the surgical technique in cadavers simulation

Piotr Ładziński1, Mariusz Maliszewski1, Wojciech Kaspera1, Krzysztof Majchrzak1, Michał Tymowski1, Bartłomiej Błaszczyk1
DOI: 10.5114/ninp.2013.36762
Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):375-386.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu skalistego tylnego (DST).

Przeprowadzono 18 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach osób, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie i na schematach.

Punktem wyjścia dla DST jest kraniotomia skroniowa i kraniektomia podpotyliczna oraz usunięcie wyrostka sutkowatego z zachowaniem błędnika kostnego. Dostęp do środkowej części stoku jest osiągany przez uniesienie płata skroniowego, przecięcie zatoki skalistej górnej i namiotu móżdżku oraz przez zmobilizowanie zatoki esowatej.

Dostęp skalisty tylny stanowi powtarzalną metodę penetracji środkowej części stoku i obszarów z nim graniczących. Skraca on dystans operacyjny i pozwala na ograniczenie pociągania móżdżku i płata skroniowego oraz na zachowanie integralności anatomicznej pnia mózgu i nerwów czaszkowych kąta mostowo-móżdżkowego.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska