open access

Vol 47, No 4 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-01-18
Get Citation

Posterior petrosal approach – analysis of the surgical technique in cadavers simulation

Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski, Bartłomiej Błaszczyk
DOI: 10.5114/ninp.2013.36762
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):375-386.

open access

Vol 47, No 4 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-01-18

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu skalistego tylnego (DST).

Przeprowadzono 18 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach osób, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie i na schematach.

Punktem wyjścia dla DST jest kraniotomia skroniowa i kraniektomia podpotyliczna oraz usunięcie wyrostka sutkowatego z zachowaniem błędnika kostnego. Dostęp do środkowej części stoku jest osiągany przez uniesienie płata skroniowego, przecięcie zatoki skalistej górnej i namiotu móżdżku oraz przez zmobilizowanie zatoki esowatej.

Dostęp skalisty tylny stanowi powtarzalną metodę penetracji środkowej części stoku i obszarów z nim graniczących. Skraca on dystans operacyjny i pozwala na ograniczenie pociągania móżdżku i płata skroniowego oraz na zachowanie integralności anatomicznej pnia mózgu i nerwów czaszkowych kąta mostowo-móżdżkowego.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu skalistego tylnego (DST).

Przeprowadzono 18 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach osób, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie i na schematach.

Punktem wyjścia dla DST jest kraniotomia skroniowa i kraniektomia podpotyliczna oraz usunięcie wyrostka sutkowatego z zachowaniem błędnika kostnego. Dostęp do środkowej części stoku jest osiągany przez uniesienie płata skroniowego, przecięcie zatoki skalistej górnej i namiotu móżdżku oraz przez zmobilizowanie zatoki esowatej.

Dostęp skalisty tylny stanowi powtarzalną metodę penetracji środkowej części stoku i obszarów z nim graniczących. Skraca on dystans operacyjny i pozwala na ograniczenie pociągania móżdżku i płata skroniowego oraz na zachowanie integralności anatomicznej pnia mózgu i nerwów czaszkowych kąta mostowo-móżdżkowego.

Get Citation

Keywords

piramida kości skroniowej, stok, dostęp operacyjny, chirurgia podstawy czaszki

About this article
Title

Posterior petrosal approach – analysis of the surgical technique in cadavers simulation

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 4 (2013)

Pages

375-386

DOI

10.5114/ninp.2013.36762

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):375-386.

Keywords

piramida kości skroniowej
stok
dostęp operacyjny
chirurgia podstawy czaszki

Authors

Piotr Ładziński
Mariusz Maliszewski
Wojciech Kaspera
Krzysztof Majchrzak
Michał Tymowski
Bartłomiej Błaszczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl