open access

Vol 47, No 4 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-01-18
Get Citation

Anterior petrosal approach – analysis of the surgical technique in cadavers simulation

Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski, Bartłomiej Błaszczyk
DOI: 10.5114/ninp.2013.36761
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):363-374.

open access

Vol 47, No 4 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-01-18

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu skalistego przedniego (DSP).

Przeprowadzono 8 symulacji DSP na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, w przypadku których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie oraz na schematach.

Punktem wyjścia dla DSP jest kraniotomia skroniowa oraz zewnątrzoponowe odsłonięcie podstawy środkowego dołu czaszki. Mobilizacja nerwu trójdzielnego pozwala na usunięcie szczytu piramidy kości skroniowej. Dostęp do górnej części stoku uzyskuje się przez uniesienie płata skroniowego i przecięcie namiotu móżdżku oraz zatoki skalistej górnej wraz z otaczającą oponą twardą.

Dostęp skalisty przedni stanowi powtarzalną metodę penetracji górnej części stoku i obszarów z nim graniczących. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych wyżej wymienionych okolic anatomicznych.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu skalistego przedniego (DSP).

Przeprowadzono 8 symulacji DSP na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, w przypadku których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie oraz na schematach.

Punktem wyjścia dla DSP jest kraniotomia skroniowa oraz zewnątrzoponowe odsłonięcie podstawy środkowego dołu czaszki. Mobilizacja nerwu trójdzielnego pozwala na usunięcie szczytu piramidy kości skroniowej. Dostęp do górnej części stoku uzyskuje się przez uniesienie płata skroniowego i przecięcie namiotu móżdżku oraz zatoki skalistej górnej wraz z otaczającą oponą twardą.

Dostęp skalisty przedni stanowi powtarzalną metodę penetracji górnej części stoku i obszarów z nim graniczących. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych wyżej wymienionych okolic anatomicznych.

Get Citation

Keywords

środkowy dół czaszki, tylny dół czaszki, piramida kości skroniowej, stok, dostęp operacyjny, chirurgia podstawy czaszki

About this article
Title

Anterior petrosal approach – analysis of the surgical technique in cadavers simulation

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 4 (2013)

Pages

363-374

DOI

10.5114/ninp.2013.36761

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):363-374.

Keywords

środkowy dół czaszki
tylny dół czaszki
piramida kości skroniowej
stok
dostęp operacyjny
chirurgia podstawy czaszki

Authors

Piotr Ładziński
Mariusz Maliszewski
Wojciech Kaspera
Krzysztof Majchrzak
Michał Tymowski
Bartłomiej Błaszczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl