Vol 47, No 4 (2013)

open access

Page views 321
Article views/downloads 986
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Anterior petrosal approach – analysis of the surgical technique in cadavers simulation

Piotr Ładziński1, Mariusz Maliszewski1, Wojciech Kaspera1, Krzysztof Majchrzak1, Michał Tymowski1, Bartłomiej Błaszczyk1
DOI: 10.5114/ninp.2013.36761
Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):363-374.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu skalistego przedniego (DSP).

Przeprowadzono 8 symulacji DSP na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, w przypadku których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie oraz na schematach.

Punktem wyjścia dla DSP jest kraniotomia skroniowa oraz zewnątrzoponowe odsłonięcie podstawy środkowego dołu czaszki. Mobilizacja nerwu trójdzielnego pozwala na usunięcie szczytu piramidy kości skroniowej. Dostęp do górnej części stoku uzyskuje się przez uniesienie płata skroniowego i przecięcie namiotu móżdżku oraz zatoki skalistej górnej wraz z otaczającą oponą twardą.

Dostęp skalisty przedni stanowi powtarzalną metodę penetracji górnej części stoku i obszarów z nim graniczących. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych wyżej wymienionych okolic anatomicznych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska