Vol 47, No 4 (2013)

open access

Page views 289
Article views/downloads 7414
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Management of acute stroke – guidelines from the Expert Group of the Section of Cerebrovascular Diseases of the Polish Neurological Society. Update 2013: thrombolysis

Anna Członkowska12, Adam Kobayashi13
DOI: 10.5114/ninp.2013.36754
Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):303-309.

Abstract

Leczenie trombolityczne jest najskuteczniejszą terapią udaru niedokrwiennego mózgu. Dotychczasowe wytyczne i rejestracja leku ograniczały stosowanie trombolizy do pacjentów, którym lek można by podać w ciągu 4,5 godz. od wystąpienia objawów, oraz osób w wieku 80 lat lub młodszych. Ponadto istnieje szereg innych ograniczeń wynikających z protokołów badań klinicznych, m.in. bardzo ciężkie i bardzo łagodne udary. Dostępne dane wskazywały na możliwą skuteczność terapii u pacjentów leczonych do 6 godz. od wystąpienia objawów i wykraczających poza inne obowiązujące dotychczas ograniczenia.

W ubiegłym roku ukazały się wyniki badania IST-3 (Third International Stroke Trial: Thrombolysis) przeprowadzonego właśnie u takich pacjentów oraz metaanaliza wszystkich dotychczas zakończonych badań klinicznych z uwzględnieniem badania IST-3. Wskazują one na możliwość korzystnego efektu trombolizy dożylnej u pacjentów wykraczających poza dotychczas obowiązujące kryteria, co zostało uwzględnione w polskich wytycznych leczenia udaru mózgu.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska