open access

Vol 47, No 4 (2013)
Artykuł specjalny
Submitted: 2013-04-28
Get Citation

Management of acute stroke – guidelines from the Expert Group of the Section of Cerebrovascular Diseases of the Polish Neurological Society. Update 2013: thrombolysis

Anna Członkowska, Adam Kobayashi
DOI: 10.5114/ninp.2013.36754
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):303-309.

open access

Vol 47, No 4 (2013)
Artykuł specjalny
Submitted: 2013-04-28

Abstract

Leczenie trombolityczne jest najskuteczniejszą terapią udaru niedokrwiennego mózgu. Dotychczasowe wytyczne i rejestracja leku ograniczały stosowanie trombolizy do pacjentów, którym lek można by podać w ciągu 4,5 godz. od wystąpienia objawów, oraz osób w wieku 80 lat lub młodszych. Ponadto istnieje szereg innych ograniczeń wynikających z protokołów badań klinicznych, m.in. bardzo ciężkie i bardzo łagodne udary. Dostępne dane wskazywały na możliwą skuteczność terapii u pacjentów leczonych do 6 godz. od wystąpienia objawów i wykraczających poza inne obowiązujące dotychczas ograniczenia.

W ubiegłym roku ukazały się wyniki badania IST-3 (Third International Stroke Trial: Thrombolysis) przeprowadzonego właśnie u takich pacjentów oraz metaanaliza wszystkich dotychczas zakończonych badań klinicznych z uwzględnieniem badania IST-3. Wskazują one na możliwość korzystnego efektu trombolizy dożylnej u pacjentów wykraczających poza dotychczas obowiązujące kryteria, co zostało uwzględnione w polskich wytycznych leczenia udaru mózgu.

Abstract

Leczenie trombolityczne jest najskuteczniejszą terapią udaru niedokrwiennego mózgu. Dotychczasowe wytyczne i rejestracja leku ograniczały stosowanie trombolizy do pacjentów, którym lek można by podać w ciągu 4,5 godz. od wystąpienia objawów, oraz osób w wieku 80 lat lub młodszych. Ponadto istnieje szereg innych ograniczeń wynikających z protokołów badań klinicznych, m.in. bardzo ciężkie i bardzo łagodne udary. Dostępne dane wskazywały na możliwą skuteczność terapii u pacjentów leczonych do 6 godz. od wystąpienia objawów i wykraczających poza inne obowiązujące dotychczas ograniczenia.

W ubiegłym roku ukazały się wyniki badania IST-3 (Third International Stroke Trial: Thrombolysis) przeprowadzonego właśnie u takich pacjentów oraz metaanaliza wszystkich dotychczas zakończonych badań klinicznych z uwzględnieniem badania IST-3. Wskazują one na możliwość korzystnego efektu trombolizy dożylnej u pacjentów wykraczających poza dotychczas obowiązujące kryteria, co zostało uwzględnione w polskich wytycznych leczenia udaru mózgu.

Get Citation

Keywords

udar mózgu, tromboliza, nowe wskazania

About this article
Title

Management of acute stroke – guidelines from the Expert Group of the Section of Cerebrovascular Diseases of the Polish Neurological Society. Update 2013: thrombolysis

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 4 (2013)

Pages

303-309

DOI

10.5114/ninp.2013.36754

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(4):303-309.

Keywords

udar mózgu
tromboliza
nowe wskazania

Authors

Anna Członkowska
Adam Kobayashi

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl