Vol 47, No 3 (2013)

open access

Page views 401
Article views/downloads 6787
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nature of speech disorders in Parkinson disease

Wioletta Pawlukowska1, Krystyna Honczarenko1, Monika Gołąb-Janowska1
DOI: 10.5114/ninp.2013.35566
Neurol Neurochir Pol 2013;47(3):263-270.

Abstract

Streszczenie

Celem pracy było omówienie fizjologii i patologii mowy oraz dokonanie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego badań nad zaburzeniami mowy w chorobie Parkinsona. Ponadto wskazano najskuteczniejsze metody diagnostyki zaburzeń mowy w tym schorzeniu. Omówiono czynniki wpływające na nasilenie zaburzeń mowy: artykulacyjne, oddechowe, akustyczne oraz pragmatyczne. Opisano najważniejsze metody stosowane w terapii mowy: farmakologiczne i behawioralne. Szczególnie podkreślono rolę programu Lee Silverman Voice Treatment w terapii mowy w chorobie Parkinsona.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska