open access

Vol 47, No 3 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-02-06
Get Citation

Nature of speech disorders in Parkinson disease

Wioletta Pawlukowska, Krystyna Honczarenko, Monika Gołąb-Janowska
DOI: 10.5114/ninp.2013.35566
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(3):263-270.

open access

Vol 47, No 3 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-02-06

Abstract

Streszczenie

Celem pracy było omówienie fizjologii i patologii mowy oraz dokonanie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego badań nad zaburzeniami mowy w chorobie Parkinsona. Ponadto wskazano najskuteczniejsze metody diagnostyki zaburzeń mowy w tym schorzeniu. Omówiono czynniki wpływające na nasilenie zaburzeń mowy: artykulacyjne, oddechowe, akustyczne oraz pragmatyczne. Opisano najważniejsze metody stosowane w terapii mowy: farmakologiczne i behawioralne. Szczególnie podkreślono rolę programu Lee Silverman Voice Treatment w terapii mowy w chorobie Parkinsona.

Abstract

Streszczenie

Celem pracy było omówienie fizjologii i patologii mowy oraz dokonanie przeglądu piśmiennictwa dotyczącego badań nad zaburzeniami mowy w chorobie Parkinsona. Ponadto wskazano najskuteczniejsze metody diagnostyki zaburzeń mowy w tym schorzeniu. Omówiono czynniki wpływające na nasilenie zaburzeń mowy: artykulacyjne, oddechowe, akustyczne oraz pragmatyczne. Opisano najważniejsze metody stosowane w terapii mowy: farmakologiczne i behawioralne. Szczególnie podkreślono rolę programu Lee Silverman Voice Treatment w terapii mowy w chorobie Parkinsona.

Get Citation

Keywords

zaburzenia mowy, dyzartria, choroba Parkinsona, terapia mowy

About this article
Title

Nature of speech disorders in Parkinson disease

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 3 (2013)

Pages

263-270

DOI

10.5114/ninp.2013.35566

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(3):263-270.

Keywords

zaburzenia mowy
dyzartria
choroba Parkinsona
terapia mowy

Authors

Wioletta Pawlukowska
Krystyna Honczarenko
Monika Gołąb-Janowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl