Vol 47, No 2 (2013)

open access

Page views 351
Article views/downloads 608
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Tadeusz Markiewicz – the researcher's profile and his role in the studies on neuromyelitis optica

Sławomir Michalak
DOI: 10.5114/ninp.2013.34731
Neurol Neurochir Pol 2013;47(2):194-198.

Abstract

Tadeusz Markiewicz był neurologiem i neuropatologiem związanym z poznańską, a w ostatnim okresie życia – ze szczecińską kliniką neurologii. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w Hirnpathologisches Institut der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie w Monachium, pod kierunkiem Walthera Spielmeyera i Wilibalda Scholza, prowadził własne badania neuropatologiczne poświęcone zmianom popromiennym w mózgu, zwyrodnieniu koloidowemu i zwyrodnieniu koloidowemu naczyń mózgowia. Jednakże szczególne znaczenie, w świetle współczesnych danych klinicznych i neuropatologicznych, mają jego badania nad zapaleniem nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (neuromyelitis optica – NMO). Od czasu opisania NMO przez Devica w końcu XIX w. toczyła się dyskusja nad jego zakwalifikowaniem do jednostek lub zespołów objawowych. W 1936 r. na podstawie szczegółowej analizy kliniczno-neuropatologicznej Tadeusz Markiewicz odróżnił postacie zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego będące jednostką nozologiczną (obecnie NMO) od zespołu objawowego (obecnie NMO spectrum). Dokonania Tadeusza Markiewicza, przedwcześnie zmarłego poznańskiego neurologa i neuropatologa, wpisują się w historię rozwoju koncepcji dotyczących patofizjologii neuromyelitis optica jako jednego z najbardziej znamienitych badaczy układu nerwowego.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska