open access

Vol 47, No 2 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-03-05
Get Citation

Peripheral nervous system involvement in the course of herpes virus infections

Justyna Rosińska, Wojciech Kozubski
DOI: 10.5114/ninp.2013.34540
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(2):170-178.

open access

Vol 47, No 2 (2013)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-03-05

Abstract

Wirusy z rodziny Herpesviridae, poza powikłaniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego, mogą także powodować zmiany patologiczne w obwodowym układzie nerwowym. Wydaje się celowe, aby u pacjentów z objawami klinicznymi sugerującymi aktywne lub przebyte zakażenie wirusem z tej rodziny i współwystępującymi objawami ze strony obwodowego układu nerwowego, zwłaszcza w postaci zespołu Guillaina-Barrégo, mononeuropatii, pleksopatii czy radikulopatii, rozważyć diagnostykę w kierunku zakażeń tymi patogenami. Na możliwość wystąpienia powikłań neurologicznych szczególną uwagę należy zwrócić u pacjentów z upośledzonymi mechanizmami odporności. W pracy omówiono, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, powikłania ze strony obwodowego układu nerwowego towarzyszące zakażeniom herpeswirusami.

Abstract

Wirusy z rodziny Herpesviridae, poza powikłaniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego, mogą także powodować zmiany patologiczne w obwodowym układzie nerwowym. Wydaje się celowe, aby u pacjentów z objawami klinicznymi sugerującymi aktywne lub przebyte zakażenie wirusem z tej rodziny i współwystępującymi objawami ze strony obwodowego układu nerwowego, zwłaszcza w postaci zespołu Guillaina-Barrégo, mononeuropatii, pleksopatii czy radikulopatii, rozważyć diagnostykę w kierunku zakażeń tymi patogenami. Na możliwość wystąpienia powikłań neurologicznych szczególną uwagę należy zwrócić u pacjentów z upośledzonymi mechanizmami odporności. W pracy omówiono, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, powikłania ze strony obwodowego układu nerwowego towarzyszące zakażeniom herpeswirusami.

Get Citation

Keywords

Herpesviridae, obwodowy układ nerwowy, radikulopatia, zespół Guillaina-Barrégo, nerwy czaszkowe

About this article
Title

Peripheral nervous system involvement in the course of herpes virus infections

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 2 (2013)

Pages

170-178

DOI

10.5114/ninp.2013.34540

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(2):170-178.

Keywords

Herpesviridae
obwodowy układ nerwowy
radikulopatia
zespół Guillaina-Barrégo
nerwy czaszkowe

Authors

Justyna Rosińska
Wojciech Kozubski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl