Vol 47, No 2 (2013)

open access

Page views 287
Article views/downloads 5567
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Peripheral nervous system involvement in the course of herpes virus infections

Justyna Rosińska1, Wojciech Kozubski1
DOI: 10.5114/ninp.2013.34540
Neurol Neurochir Pol 2013;47(2):170-178.

Abstract

Wirusy z rodziny Herpesviridae, poza powikłaniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego, mogą także powodować zmiany patologiczne w obwodowym układzie nerwowym. Wydaje się celowe, aby u pacjentów z objawami klinicznymi sugerującymi aktywne lub przebyte zakażenie wirusem z tej rodziny i współwystępującymi objawami ze strony obwodowego układu nerwowego, zwłaszcza w postaci zespołu Guillaina-Barrégo, mononeuropatii, pleksopatii czy radikulopatii, rozważyć diagnostykę w kierunku zakażeń tymi patogenami. Na możliwość wystąpienia powikłań neurologicznych szczególną uwagę należy zwrócić u pacjentów z upośledzonymi mechanizmami odporności. W pracy omówiono, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, powikłania ze strony obwodowego układu nerwowego towarzyszące zakażeniom herpeswirusami.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska