Vol 47, No 1 (2013)

open access

Page views 309
Article views/downloads 1484
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Spinal cord diffusion tensor tractography as a diagnostic tool in difficult cases of spinal cord intramedullary tumours

Maciej Radek1, Karol Wiśniewski1, Marek Grochal1, Karol Jastrzębski2, Piotr Gębski3, Dorota Snopkowska-Wiaderna4, Andrzej Radek1
DOI: 10.5114/ninp.2013.32938
Neurol Neurochir Pol 2013;47(1):74-79.

Abstract

Traktografia rdzenia kręgowego z wykorzystaniem techniki tensora dyfuzji jest trudną technicznie, ale rozwijającą się metodą diagnostyczną. Trudności wynikają z małej objętości rdzenia, pulsacji płynu mózgowo-rdzeniowego i ruchów oddechowych. Metoda ta jest coraz częściej stosowana w badaniach długich dróg rdzeniowych u chorych z guzami śródrdzeniowymi. Badanie to może być szczególnie przydatne w trudnych decyzyjnie przypadkach. Na przykładzie chorego z guzem śródrdzeniowym i współistniejącą zaawansowaną postacią spondylozy w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego autorzy prezentują własne doświadczenia w zastosowaniu traktografii jako metody przydatnej do wypracowania taktyki postępowania leczniczego.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska