open access

Vol 47, No 1 (2013)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2012-01-24
Get Citation

Spinal cord diffusion tensor tractography as a diagnostic tool in difficult cases of spinal cord intramedullary tumours

Maciej Radek, Karol Wiśniewski, Marek Grochal, Karol Jastrzębski, Piotr Gębski, Dorota Snopkowska-Wiaderna, Andrzej Radek
DOI: 10.5114/ninp.2013.32938
·
Neurol Neurochir Pol 2013;47(1):74-79.

open access

Vol 47, No 1 (2013)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2012-01-24

Abstract

Traktografia rdzenia kręgowego z wykorzystaniem techniki tensora dyfuzji jest trudną technicznie, ale rozwijającą się metodą diagnostyczną. Trudności wynikają z małej objętości rdzenia, pulsacji płynu mózgowo-rdzeniowego i ruchów oddechowych. Metoda ta jest coraz częściej stosowana w badaniach długich dróg rdzeniowych u chorych z guzami śródrdzeniowymi. Badanie to może być szczególnie przydatne w trudnych decyzyjnie przypadkach. Na przykładzie chorego z guzem śródrdzeniowym i współistniejącą zaawansowaną postacią spondylozy w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego autorzy prezentują własne doświadczenia w zastosowaniu traktografii jako metody przydatnej do wypracowania taktyki postępowania leczniczego.

Abstract

Traktografia rdzenia kręgowego z wykorzystaniem techniki tensora dyfuzji jest trudną technicznie, ale rozwijającą się metodą diagnostyczną. Trudności wynikają z małej objętości rdzenia, pulsacji płynu mózgowo-rdzeniowego i ruchów oddechowych. Metoda ta jest coraz częściej stosowana w badaniach długich dróg rdzeniowych u chorych z guzami śródrdzeniowymi. Badanie to może być szczególnie przydatne w trudnych decyzyjnie przypadkach. Na przykładzie chorego z guzem śródrdzeniowym i współistniejącą zaawansowaną postacią spondylozy w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego autorzy prezentują własne doświadczenia w zastosowaniu traktografii jako metody przydatnej do wypracowania taktyki postępowania leczniczego.

Get Citation

Keywords

tensor dyfuzji, traktografia, spondyloza szyjna, guzy śródrdzeniowe

About this article
Title

Spinal cord diffusion tensor tractography as a diagnostic tool in difficult cases of spinal cord intramedullary tumours

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 47, No 1 (2013)

Pages

74-79

DOI

10.5114/ninp.2013.32938

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2013;47(1):74-79.

Keywords

tensor dyfuzji
traktografia
spondyloza szyjna
guzy śródrdzeniowe

Authors

Maciej Radek
Karol Wiśniewski
Marek Grochal
Karol Jastrzębski
Piotr Gębski
Dorota Snopkowska-Wiaderna
Andrzej Radek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl