Vol 46, No 6 (2012)

open access

Page views 382
Article views/downloads 4452
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

The role of neurotrophic factors in regeneration of the nervous system

Bogusław Machaliñski1, Piotr Łażewski-Banaszak1, Elżbieta Dąbkowska2, Edyta Paczkowska1, Monika Gołąb-Janowska3, Przemysław Nowacki3
DOI: 10.5114/ninp.2012.32354
Neurol Neurochir Pol 2012;46(6):579-590.

Abstract

Czynniki neurotroficzne regulują przeżycie, rozwój i funkcję tkanki nerwowej. Działają poprzez dwie klasy receptorów i aktywację różnych szlaków sygnałowych w komórkach docelowych. Poznanie fizjologicznej roli neurotrofin w utrzymaniu homeostazy ośrodkowego układu nerwowego oraz regeneracji uszkodzonej tkanki rozbudziło nadzieję na wykorzystanie ich w leczeniu ciężkich schorzeń neurodegeneracyjnych, m.in. stwardnienia bocznego zanikowego oraz choroby Parkinsona. Postęp wiedzy w obszarze farmakoterapii, terapii genowej oraz biologii komórek macierzystych umożliwił rozwój nowoczesnych form leczenia z zastosowaniem transplantacji komórek regenerujących. Mogą one w niedalekiej przyszłości doprowadzić do opracowania bezpiecznych i skutecznych form leczenia tych ciężkich i nieuleczalnych dotychczas schorzeń.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska