open access

Vol 46, No 6 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-03-27
Get Citation

The role of neurotrophic factors in regeneration of the nervous system

Bogusław Machaliñski, Piotr Łażewski-Banaszak, Elżbieta Dąbkowska, Edyta Paczkowska, Monika Gołąb-Janowska, Przemysław Nowacki
DOI: 10.5114/ninp.2012.32354
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(6):579-590.

open access

Vol 46, No 6 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2012-03-27

Abstract

Czynniki neurotroficzne regulują przeżycie, rozwój i funkcję tkanki nerwowej. Działają poprzez dwie klasy receptorów i aktywację różnych szlaków sygnałowych w komórkach docelowych. Poznanie fizjologicznej roli neurotrofin w utrzymaniu homeostazy ośrodkowego układu nerwowego oraz regeneracji uszkodzonej tkanki rozbudziło nadzieję na wykorzystanie ich w leczeniu ciężkich schorzeń neurodegeneracyjnych, m.in. stwardnienia bocznego zanikowego oraz choroby Parkinsona. Postęp wiedzy w obszarze farmakoterapii, terapii genowej oraz biologii komórek macierzystych umożliwił rozwój nowoczesnych form leczenia z zastosowaniem transplantacji komórek regenerujących. Mogą one w niedalekiej przyszłości doprowadzić do opracowania bezpiecznych i skutecznych form leczenia tych ciężkich i nieuleczalnych dotychczas schorzeń.

Abstract

Czynniki neurotroficzne regulują przeżycie, rozwój i funkcję tkanki nerwowej. Działają poprzez dwie klasy receptorów i aktywację różnych szlaków sygnałowych w komórkach docelowych. Poznanie fizjologicznej roli neurotrofin w utrzymaniu homeostazy ośrodkowego układu nerwowego oraz regeneracji uszkodzonej tkanki rozbudziło nadzieję na wykorzystanie ich w leczeniu ciężkich schorzeń neurodegeneracyjnych, m.in. stwardnienia bocznego zanikowego oraz choroby Parkinsona. Postęp wiedzy w obszarze farmakoterapii, terapii genowej oraz biologii komórek macierzystych umożliwił rozwój nowoczesnych form leczenia z zastosowaniem transplantacji komórek regenerujących. Mogą one w niedalekiej przyszłości doprowadzić do opracowania bezpiecznych i skutecznych form leczenia tych ciężkich i nieuleczalnych dotychczas schorzeń.

Get Citation

Keywords

choroby neurodegeneracyjne, czynniki neurotroficzne, receptory neurotrofinowe, terapia komórkowa

About this article
Title

The role of neurotrophic factors in regeneration of the nervous system

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 6 (2012)

Pages

579-590

DOI

10.5114/ninp.2012.32354

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(6):579-590.

Keywords

choroby neurodegeneracyjne
czynniki neurotroficzne
receptory neurotrofinowe
terapia komórkowa

Authors

Bogusław Machaliñski
Piotr Łażewski-Banaszak
Elżbieta Dąbkowska
Edyta Paczkowska
Monika Gołąb-Janowska
Przemysław Nowacki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl