Vol 46, No 4 (2012)

open access

Page views 706
Article views/downloads 2157
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Fulminant adhesive arachnoiditis

Kazimierz Tomczykiewicz1, Adam Stępień1, Jacek Staszewski1, Marta Sadowska1, Romana Bogusławska-Walecka2
DOI: 10.5114/ninp.2012.30275
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):407-410.

Abstract

Zlepne zapalenie pajęczynówki jest sporadycznie występującym schorzeniem o podstępnym przebiegu. Powoduje uszkodzenie rdzenia kręgowego i korzeni. Może być wywołane wcześniejszym urazem rdzenia kręgowego, zabiegami chirurgicznymi, dokanałowym podawaniem leków, środka kontrastującego, krwawieniem, zapaleniem lub guzem rdzenia. Może być również jatrogenne.

W pracy przedstawiono przypadek 42-letniej chorej na zlepne zapalenie pajęczynówki o gwałtownym przebiegu, które rozwinęło się po zabiegu chirurgicznym i spowodowało ciężkie kalectwo. Wykonane badanie elektromiograficzne wykazało cechy znacznego uszkodzenia nerwów kończyn dolnych na poziomie korzeni ruchowych na wysokości L2–S2 obustronnie oraz uszkodzenie neuronu ruchowego na poziomie Th11–Th12 po stronie prawej. Wykonano badanie za pomocą rezonansu magnetycznego rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym, w którym uwidoczniono: torbielowate przestrzenie płynowe w świetle worka oponowego w dolnej części odcinka szyjnego kręgosłupa oraz w odcinku od Th2 do Th10 modelujące boczną i przednią powierzchnię rdzenia, a w odcinku lędźwiowo-krzyżowym – zmiany pooperacyjne. Niestety, ze względu na rozległość zmian, nie można było wykonać kolejnego zabiegu chirurgicznego, a leczenie zachowawcze i rehabilitacja przyniosły tylko niewielką poprawę.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska