open access

Vol 46, No 4 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-05-15
Get Citation

Fulminant adhesive arachnoiditis

Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Jacek Staszewski, Marta Sadowska, Romana Bogusławska-Walecka
DOI: 10.5114/ninp.2012.30275
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):407-410.

open access

Vol 46, No 4 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-05-15

Abstract

Zlepne zapalenie pajęczynówki jest sporadycznie występującym schorzeniem o podstępnym przebiegu. Powoduje uszkodzenie rdzenia kręgowego i korzeni. Może być wywołane wcześniejszym urazem rdzenia kręgowego, zabiegami chirurgicznymi, dokanałowym podawaniem leków, środka kontrastującego, krwawieniem, zapaleniem lub guzem rdzenia. Może być również jatrogenne.

W pracy przedstawiono przypadek 42-letniej chorej na zlepne zapalenie pajęczynówki o gwałtownym przebiegu, które rozwinęło się po zabiegu chirurgicznym i spowodowało ciężkie kalectwo. Wykonane badanie elektromiograficzne wykazało cechy znacznego uszkodzenia nerwów kończyn dolnych na poziomie korzeni ruchowych na wysokości L2–S2 obustronnie oraz uszkodzenie neuronu ruchowego na poziomie Th11–Th12 po stronie prawej. Wykonano badanie za pomocą rezonansu magnetycznego rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym, w którym uwidoczniono: torbielowate przestrzenie płynowe w świetle worka oponowego w dolnej części odcinka szyjnego kręgosłupa oraz w odcinku od Th2 do Th10 modelujące boczną i przednią powierzchnię rdzenia, a w odcinku lędźwiowo-krzyżowym – zmiany pooperacyjne. Niestety, ze względu na rozległość zmian, nie można było wykonać kolejnego zabiegu chirurgicznego, a leczenie zachowawcze i rehabilitacja przyniosły tylko niewielką poprawę.

Abstract

Zlepne zapalenie pajęczynówki jest sporadycznie występującym schorzeniem o podstępnym przebiegu. Powoduje uszkodzenie rdzenia kręgowego i korzeni. Może być wywołane wcześniejszym urazem rdzenia kręgowego, zabiegami chirurgicznymi, dokanałowym podawaniem leków, środka kontrastującego, krwawieniem, zapaleniem lub guzem rdzenia. Może być również jatrogenne.

W pracy przedstawiono przypadek 42-letniej chorej na zlepne zapalenie pajęczynówki o gwałtownym przebiegu, które rozwinęło się po zabiegu chirurgicznym i spowodowało ciężkie kalectwo. Wykonane badanie elektromiograficzne wykazało cechy znacznego uszkodzenia nerwów kończyn dolnych na poziomie korzeni ruchowych na wysokości L2–S2 obustronnie oraz uszkodzenie neuronu ruchowego na poziomie Th11–Th12 po stronie prawej. Wykonano badanie za pomocą rezonansu magnetycznego rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym, w którym uwidoczniono: torbielowate przestrzenie płynowe w świetle worka oponowego w dolnej części odcinka szyjnego kręgosłupa oraz w odcinku od Th2 do Th10 modelujące boczną i przednią powierzchnię rdzenia, a w odcinku lędźwiowo-krzyżowym – zmiany pooperacyjne. Niestety, ze względu na rozległość zmian, nie można było wykonać kolejnego zabiegu chirurgicznego, a leczenie zachowawcze i rehabilitacja przyniosły tylko niewielką poprawę.

Get Citation

Keywords

zlepne zapalenie pajęczynówki, elektromiografia, rezonans magnetyczny

About this article
Title

Fulminant adhesive arachnoiditis

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 4 (2012)

Pages

407-410

DOI

10.5114/ninp.2012.30275

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):407-410.

Keywords

zlepne zapalenie pajęczynówki
elektromiografia
rezonans magnetyczny

Authors

Kazimierz Tomczykiewicz
Adam Stępień
Jacek Staszewski
Marta Sadowska
Romana Bogusławska-Walecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl