Vol 46, No 4 (2012)

open access

Page views 273
Article views/downloads 1903
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Occipito-cervical fixation in plasmocytoma. Method modification. Technical report

Jarosław Andrychowski12, Zbigniew Czernicki12, Piotr Jasielski12
DOI: 10.5114/ninp.2012.30274
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):403-406.

Abstract

W pracy przedstawiono dokonaną śródoperacyjnie modyfikację zastosowania i mocowania systemu Axon (Synthes) do stabilizacji potyliczno-szyjnej w szczególnej sytuacji klinicznej u chorego leczonego onkologicznie z powodu szpiczaka. Patologiczne złamanie, rozległość procesu oraz uszkodzenie zespolenia przedniego w odcinku szyjnym kręgosłupa spowodowało konieczność zastosowania stabilizacji potyliczno–szyjnej.

Stwierdzono odmienne warunki anatomiczne w obrębie łuski kości potylicznej w postaci jej ścieńczenia. Budowa kości uniemożliwiała zastosowanie mocowania za pomocą wprowadzanych śrub, dlatego dokonano modyfikacji mocowania za pomocą techniki opracowanej ad hoc (otwory trepanacyjne w łusce kości potylicznej i mocowanie drutem tytanowym). Omówiono modyfikacje i szczególne wskazania związane z przebiegiem klinicznym szpiczaka.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska