open access

Vol 46, No 4 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-07-22
Get Citation

Occipito-cervical fixation in plasmocytoma. Method modification. Technical report

Jarosław Andrychowski, Zbigniew Czernicki, Piotr Jasielski
DOI: 10.5114/ninp.2012.30274
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):403-406.

open access

Vol 46, No 4 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-07-22

Abstract

W pracy przedstawiono dokonaną śródoperacyjnie modyfikację zastosowania i mocowania systemu Axon (Synthes) do stabilizacji potyliczno-szyjnej w szczególnej sytuacji klinicznej u chorego leczonego onkologicznie z powodu szpiczaka. Patologiczne złamanie, rozległość procesu oraz uszkodzenie zespolenia przedniego w odcinku szyjnym kręgosłupa spowodowało konieczność zastosowania stabilizacji potyliczno–szyjnej.

Stwierdzono odmienne warunki anatomiczne w obrębie łuski kości potylicznej w postaci jej ścieńczenia. Budowa kości uniemożliwiała zastosowanie mocowania za pomocą wprowadzanych śrub, dlatego dokonano modyfikacji mocowania za pomocą techniki opracowanej ad hoc (otwory trepanacyjne w łusce kości potylicznej i mocowanie drutem tytanowym). Omówiono modyfikacje i szczególne wskazania związane z przebiegiem klinicznym szpiczaka.

Abstract

W pracy przedstawiono dokonaną śródoperacyjnie modyfikację zastosowania i mocowania systemu Axon (Synthes) do stabilizacji potyliczno-szyjnej w szczególnej sytuacji klinicznej u chorego leczonego onkologicznie z powodu szpiczaka. Patologiczne złamanie, rozległość procesu oraz uszkodzenie zespolenia przedniego w odcinku szyjnym kręgosłupa spowodowało konieczność zastosowania stabilizacji potyliczno–szyjnej.

Stwierdzono odmienne warunki anatomiczne w obrębie łuski kości potylicznej w postaci jej ścieńczenia. Budowa kości uniemożliwiała zastosowanie mocowania za pomocą wprowadzanych śrub, dlatego dokonano modyfikacji mocowania za pomocą techniki opracowanej ad hoc (otwory trepanacyjne w łusce kości potylicznej i mocowanie drutem tytanowym). Omówiono modyfikacje i szczególne wskazania związane z przebiegiem klinicznym szpiczaka.

Get Citation

Keywords

szpiczak, kręgosłup, stabilizacja potyliczno–szyjna, metoda operacyjna

About this article
Title

Occipito-cervical fixation in plasmocytoma. Method modification. Technical report

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 4 (2012)

Pages

403-406

DOI

10.5114/ninp.2012.30274

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):403-406.

Keywords

szpiczak
kręgosłup
stabilizacja potyliczno–szyjna
metoda operacyjna

Authors

Jarosław Andrychowski
Zbigniew Czernicki
Piotr Jasielski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl