open access

Vol 46, No 4 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-03-20
Get Citation

Schwannoma of the common peroneal nerve. A differential diagnosis versus rare popliteal cyst

Jarosław Andrychowski, Zbigniew Czernicki, Piotr Jasielski
DOI: 10.5114/ninp.2012.30273
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):396-402.

open access

Vol 46, No 4 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-03-20

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z objawami neuralgii nerwu strzałkowego wspólnego i postępującym deficytem neurologicznym wywołanym przez międzypęczkowy wzrost guza o charakterze nerwiaka osłonkowego (schwannoma). W badaniu ultrasonograficznym zmianę określono jako torbiel podkolanową. W badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego stwierdzono cechy nietypowego położenia torbieli. Podejrzewano też ganglion lub krwiak. Z uwagi na przebieg kliniczny zdecydowano o odbarczeniu pnia nerwu. Śródoperacyjnie stwierdzono guz międzypęczkowy. Metodą mikrochirurgiczną odpreparowano poszczególne pęczki nerwu i usunięto guz o morfologii nerwiaka osłonkowego.

W przebiegu pooperacyjnym stwierdzono ustąpienie neuralgii i poprawę funkcji nerwu strzałkowego. Omówiono diagnostykę różnicową procesów zlokalizowanych w obrębie dołu podkolanowego. Badania obrazowe wskazywały raczej na nietypowe położenie torbieli, a nie na lity morfologicznie guz, dlatego w określeniu charakteru zmiany istotny był przebieg kliniczny. Wykonywanie dekompresji nerwu strzałkowego wspólnego w technice mikrochirurgicznej pozwala przeciwdziałać dodatkowym objawom neurologicznym w przebiegu pooperacyjnym.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z objawami neuralgii nerwu strzałkowego wspólnego i postępującym deficytem neurologicznym wywołanym przez międzypęczkowy wzrost guza o charakterze nerwiaka osłonkowego (schwannoma). W badaniu ultrasonograficznym zmianę określono jako torbiel podkolanową. W badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego stwierdzono cechy nietypowego położenia torbieli. Podejrzewano też ganglion lub krwiak. Z uwagi na przebieg kliniczny zdecydowano o odbarczeniu pnia nerwu. Śródoperacyjnie stwierdzono guz międzypęczkowy. Metodą mikrochirurgiczną odpreparowano poszczególne pęczki nerwu i usunięto guz o morfologii nerwiaka osłonkowego.

W przebiegu pooperacyjnym stwierdzono ustąpienie neuralgii i poprawę funkcji nerwu strzałkowego. Omówiono diagnostykę różnicową procesów zlokalizowanych w obrębie dołu podkolanowego. Badania obrazowe wskazywały raczej na nietypowe położenie torbieli, a nie na lity morfologicznie guz, dlatego w określeniu charakteru zmiany istotny był przebieg kliniczny. Wykonywanie dekompresji nerwu strzałkowego wspólnego w technice mikrochirurgicznej pozwala przeciwdziałać dodatkowym objawom neurologicznym w przebiegu pooperacyjnym.

Get Citation

Keywords

nerwiak, nerw strzałkowy, torbiel, dół pod-kolanowy, neuralgia objawowa, mikrochirurgia

About this article
Title

Schwannoma of the common peroneal nerve. A differential diagnosis versus rare popliteal cyst

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 4 (2012)

Pages

396-402

DOI

10.5114/ninp.2012.30273

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):396-402.

Keywords

nerwiak
nerw strzałkowy
torbiel
dół pod-kolanowy
neuralgia objawowa
mikrochirurgia

Authors

Jarosław Andrychowski
Zbigniew Czernicki
Piotr Jasielski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl