Vol 46, No 4 (2012)

open access

Page views 328
Article views/downloads 5186
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Schwannoma of the common peroneal nerve. A differential diagnosis versus rare popliteal cyst

Jarosław Andrychowski12, Zbigniew Czernicki12, Piotr Jasielski12
DOI: 10.5114/ninp.2012.30273
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):396-402.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z objawami neuralgii nerwu strzałkowego wspólnego i postępującym deficytem neurologicznym wywołanym przez międzypęczkowy wzrost guza o charakterze nerwiaka osłonkowego (schwannoma). W badaniu ultrasonograficznym zmianę określono jako torbiel podkolanową. W badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego stwierdzono cechy nietypowego położenia torbieli. Podejrzewano też ganglion lub krwiak. Z uwagi na przebieg kliniczny zdecydowano o odbarczeniu pnia nerwu. Śródoperacyjnie stwierdzono guz międzypęczkowy. Metodą mikrochirurgiczną odpreparowano poszczególne pęczki nerwu i usunięto guz o morfologii nerwiaka osłonkowego.

W przebiegu pooperacyjnym stwierdzono ustąpienie neuralgii i poprawę funkcji nerwu strzałkowego. Omówiono diagnostykę różnicową procesów zlokalizowanych w obrębie dołu podkolanowego. Badania obrazowe wskazywały raczej na nietypowe położenie torbieli, a nie na lity morfologicznie guz, dlatego w określeniu charakteru zmiany istotny był przebieg kliniczny. Wykonywanie dekompresji nerwu strzałkowego wspólnego w technice mikrochirurgicznej pozwala przeciwdziałać dodatkowym objawom neurologicznym w przebiegu pooperacyjnym.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska