Vol 46, No 4 (2012)

open access

Page views 332
Article views/downloads 1131
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Post-polio syndrome: Part II. Therapeutic management

Ewa Matyja1
DOI: 10.5114/ninp.2012.30270
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):372-378.

Abstract

Pacjenci z zespołem post-polio powinni się znajdować pod opieką wielospecjalistycznego zespołu, złożonego z lekarzy, rehabilitantów, psychologów oraz pracowników opieki socjalnej. W celu zmniejszenia objawów zespołu post-polio można stosować różne strategie lecznicze. Obecnie postępowanie terapeutyczne oparte jest na metodach niefarmakologicznych, obejmujących modyfikację stylu życia, zmniejszenie aktywności fizycznej, stosowanie okresów odpoczynku oraz prowadzenie indywidualnego programu rehabilitacji.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska