open access

Vol 46, No 4 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-07-01
Get Citation

Post-polio syndrome: Part II. Therapeutic management

Ewa Matyja
DOI: 10.5114/ninp.2012.30270
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):372-378.

open access

Vol 46, No 4 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-07-01

Abstract

Pacjenci z zespołem post-polio powinni się znajdować pod opieką wielospecjalistycznego zespołu, złożonego z lekarzy, rehabilitantów, psychologów oraz pracowników opieki socjalnej. W celu zmniejszenia objawów zespołu post-polio można stosować różne strategie lecznicze. Obecnie postępowanie terapeutyczne oparte jest na metodach niefarmakologicznych, obejmujących modyfikację stylu życia, zmniejszenie aktywności fizycznej, stosowanie okresów odpoczynku oraz prowadzenie indywidualnego programu rehabilitacji.

Abstract

Pacjenci z zespołem post-polio powinni się znajdować pod opieką wielospecjalistycznego zespołu, złożonego z lekarzy, rehabilitantów, psychologów oraz pracowników opieki socjalnej. W celu zmniejszenia objawów zespołu post-polio można stosować różne strategie lecznicze. Obecnie postępowanie terapeutyczne oparte jest na metodach niefarmakologicznych, obejmujących modyfikację stylu życia, zmniejszenie aktywności fizycznej, stosowanie okresów odpoczynku oraz prowadzenie indywidualnego programu rehabilitacji.

Get Citation

Keywords

polio, zespół post-polioo, późne efekty polio, leczenie interdyscyplinarne

About this article
Title

Post-polio syndrome: Part II. Therapeutic management

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 4 (2012)

Pages

372-378

DOI

10.5114/ninp.2012.30270

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):372-378.

Keywords

polio
zespół post-polioo
późne efekty polio
leczenie interdyscyplinarne

Authors

Ewa Matyja

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl