open access

Vol 46, No 4 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-07-01
Get Citation

Post-polio syndrome: Part I. The “legacy” of forgotten disease, challenges for professionals and polio survivors

Ewa Matyja
DOI: 10.5114/ninp.2012.30269
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):357-371.

open access

Vol 46, No 4 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-07-01

Abstract

Porażenne poliomyelitis (polio) uważane było za chorobę przewlekłą, zakończoną okresem stabilizacji neurologicznej. Obecnie wiadomo, że w przebiegu polio występuje dodatkowa, powoli postępująca faza, określona jako tzw. zespół post-polio (PPS). Zespół ten pojawia się 30–40 lat po pierwotnym zakażeniu i dotyczy osób, które przebyły zarówno porażenną (25–80%), jak i nieporażenną (ok. 40%) postać choroby Objawy kliniczne PPS są niespecyficzne i najczęściej obejmują osłabienie mięśni, znużenie oraz bóle mięśni i stawów. Czasami obserwuje się zaniki mięśniowe, niewydolność oddechową, dysfagię, zaburzenia snu oraz nietolerancję zimna. W rozważaniach patogenetycznych brane są pod uwagę liczne czynniki, takie jak dysfunkcja zachowanych jednostek ruchowych, starzenie, defekt transmisji nerwowo-mięśnio-wej, przetrwałe zakażenie wirusowe oraz mechanizmy immunologiczne.

Artykuł stanowi przegląd zagadnień dotyczących epidemiologii, patofizjologii, obrazu klinicznego oraz diagnostyki PPS.

Abstract

Porażenne poliomyelitis (polio) uważane było za chorobę przewlekłą, zakończoną okresem stabilizacji neurologicznej. Obecnie wiadomo, że w przebiegu polio występuje dodatkowa, powoli postępująca faza, określona jako tzw. zespół post-polio (PPS). Zespół ten pojawia się 30–40 lat po pierwotnym zakażeniu i dotyczy osób, które przebyły zarówno porażenną (25–80%), jak i nieporażenną (ok. 40%) postać choroby Objawy kliniczne PPS są niespecyficzne i najczęściej obejmują osłabienie mięśni, znużenie oraz bóle mięśni i stawów. Czasami obserwuje się zaniki mięśniowe, niewydolność oddechową, dysfagię, zaburzenia snu oraz nietolerancję zimna. W rozważaniach patogenetycznych brane są pod uwagę liczne czynniki, takie jak dysfunkcja zachowanych jednostek ruchowych, starzenie, defekt transmisji nerwowo-mięśnio-wej, przetrwałe zakażenie wirusowe oraz mechanizmy immunologiczne.

Artykuł stanowi przegląd zagadnień dotyczących epidemiologii, patofizjologii, obrazu klinicznego oraz diagnostyki PPS.

Get Citation

Keywords

polio, zespółpost-polioo, późne efekty polio, etiopatogeneza zespołu post-polio

About this article
Title

Post-polio syndrome: Part I. The “legacy” of forgotten disease, challenges for professionals and polio survivors

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 4 (2012)

Pages

357-371

DOI

10.5114/ninp.2012.30269

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(4):357-371.

Keywords

polio
zespółpost-polioo
późne efekty polio
etiopatogeneza zespołu post-polio

Authors

Ewa Matyja

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl