Vol 46, No 3 (2012)

open access

Page views 346
Article views/downloads 5816
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Anti-NMDA receptor encephalitis – case report

Ewa Motta1, Anna Gołba1, Zofia Kazibutowska1, Maciej Huć1, Arkadiusz Stęposz1
DOI: 10.5114/ninp.2012.29137
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):288-293.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z rozpoznanym w wieku 16,5 roku stwardnieniem rozsianym (dwa łagodne rzuty w wieku 16,5 i 18 lat), u której w 20. roku życia pojawiły się zaburzenia orientacji, zaburzenia psychiczne w postaci apatii, dziwnego zachowania oraz dziwaczne dyskinezy twarzy i kończyn. Po kilku dniach rozwinął się stan padaczkowy uogólnionych drgawek. Tomografia komputerowa głowy była prawidłowa. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego wykazano pleocytozę 20/3, która uległa normalizacji po antybio-tykoterapii i leczeniu przeciwwirusowym. Opanowano napady drgawek, ale utrzymywały się objawy psychiczne, które ustąpiły po kilkunastu tygodniach. Rezonans magnetyczny głowy i szyjnego odcinka rdzenia kręgowego nie wykazywały nowych zmian. Po kolejnych kilku miesiącach wszystkie objawy powróciły. W szeroko zaplanowanych badaniach laboratoryjnych nie zaobserwowano odchyleń. Również pozytono-wa tomografia emisyjna wypadła prawidłowo. Podejrzewając autoimmunologiczne zapalenie mózgu, wykonano badanie przeciwciał przeciwko receptorowi NMDA w surowicy, które potwierdziło ich obecność. Po zastosowanej immunoterapii uzyskano poprawę stanu pacjentki i skierowano ją do dalszej rehabilitacji.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska