open access

Vol 46, No 3 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-07-11
Get Citation

Anti-NMDA receptor encephalitis – case report

Ewa Motta, Anna Gołba, Zofia Kazibutowska, Maciej Huć, Arkadiusz Stęposz
DOI: 10.5114/ninp.2012.29137
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):288-293.

open access

Vol 46, No 3 (2012)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2011-07-11

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z rozpoznanym w wieku 16,5 roku stwardnieniem rozsianym (dwa łagodne rzuty w wieku 16,5 i 18 lat), u której w 20. roku życia pojawiły się zaburzenia orientacji, zaburzenia psychiczne w postaci apatii, dziwnego zachowania oraz dziwaczne dyskinezy twarzy i kończyn. Po kilku dniach rozwinął się stan padaczkowy uogólnionych drgawek. Tomografia komputerowa głowy była prawidłowa. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego wykazano pleocytozę 20/3, która uległa normalizacji po antybio-tykoterapii i leczeniu przeciwwirusowym. Opanowano napady drgawek, ale utrzymywały się objawy psychiczne, które ustąpiły po kilkunastu tygodniach. Rezonans magnetyczny głowy i szyjnego odcinka rdzenia kręgowego nie wykazywały nowych zmian. Po kolejnych kilku miesiącach wszystkie objawy powróciły. W szeroko zaplanowanych badaniach laboratoryjnych nie zaobserwowano odchyleń. Również pozytono-wa tomografia emisyjna wypadła prawidłowo. Podejrzewając autoimmunologiczne zapalenie mózgu, wykonano badanie przeciwciał przeciwko receptorowi NMDA w surowicy, które potwierdziło ich obecność. Po zastosowanej immunoterapii uzyskano poprawę stanu pacjentki i skierowano ją do dalszej rehabilitacji.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z rozpoznanym w wieku 16,5 roku stwardnieniem rozsianym (dwa łagodne rzuty w wieku 16,5 i 18 lat), u której w 20. roku życia pojawiły się zaburzenia orientacji, zaburzenia psychiczne w postaci apatii, dziwnego zachowania oraz dziwaczne dyskinezy twarzy i kończyn. Po kilku dniach rozwinął się stan padaczkowy uogólnionych drgawek. Tomografia komputerowa głowy była prawidłowa. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego wykazano pleocytozę 20/3, która uległa normalizacji po antybio-tykoterapii i leczeniu przeciwwirusowym. Opanowano napady drgawek, ale utrzymywały się objawy psychiczne, które ustąpiły po kilkunastu tygodniach. Rezonans magnetyczny głowy i szyjnego odcinka rdzenia kręgowego nie wykazywały nowych zmian. Po kolejnych kilku miesiącach wszystkie objawy powróciły. W szeroko zaplanowanych badaniach laboratoryjnych nie zaobserwowano odchyleń. Również pozytono-wa tomografia emisyjna wypadła prawidłowo. Podejrzewając autoimmunologiczne zapalenie mózgu, wykonano badanie przeciwciał przeciwko receptorowi NMDA w surowicy, które potwierdziło ich obecność. Po zastosowanej immunoterapii uzyskano poprawę stanu pacjentki i skierowano ją do dalszej rehabilitacji.

Get Citation

Keywords

autoimmunologiczne zapalenie mózgu, przeciwciała anty-NMDA, zaburzenia psychiczne, padaczka

About this article
Title

Anti-NMDA receptor encephalitis – case report

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 3 (2012)

Pages

288-293

DOI

10.5114/ninp.2012.29137

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):288-293.

Keywords

autoimmunologiczne zapalenie mózgu
przeciwciała anty-NMDA
zaburzenia psychiczne
padaczka

Authors

Ewa Motta
Anna Gołba
Zofia Kazibutowska
Maciej Huć
Arkadiusz Stęposz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl