open access

Vol 46, No 3 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-08-10
Get Citation

Metabolic syndrome as the risk factor for ischaemic stroke

Maria Łukasik, Wojciech Kozubski
DOI: 10.5114/ninp.2012.28915
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):271-278.

open access

Vol 46, No 3 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-08-10

Abstract

Zespół metaboliczny (ZM) to heterogenna jednostka kliniczna, na którą składają się: otyłość typu centralnego, hiperlipidemia, hiperglikemia oraz nadciśnienie tętnicze. Wyniki badań ostatnich lat wskazują, że prawdopodobnym czynnikiem leżącym u podstaw patofizjologicznych całego zespołu jest zjawisko insulinooporności, jednak do dziś patogeneza zespołu nie została w pełni poznana. W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat ZM, jak również powiązania między udarem mózgu a ZM jako całością, jako że wybrane elementy zespołu są dobrze znanymi i zbadanymi czynnikami ryzyka wystąpienia pierwszego i kolejnych mózgowych incydentów niedokrwiennych. Artykuł porusza również tematykę profilaktyki pierwotnej i wtórnej udaru mózgu u chorych z ZM.

Abstract

Zespół metaboliczny (ZM) to heterogenna jednostka kliniczna, na którą składają się: otyłość typu centralnego, hiperlipidemia, hiperglikemia oraz nadciśnienie tętnicze. Wyniki badań ostatnich lat wskazują, że prawdopodobnym czynnikiem leżącym u podstaw patofizjologicznych całego zespołu jest zjawisko insulinooporności, jednak do dziś patogeneza zespołu nie została w pełni poznana. W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat ZM, jak również powiązania między udarem mózgu a ZM jako całością, jako że wybrane elementy zespołu są dobrze znanymi i zbadanymi czynnikami ryzyka wystąpienia pierwszego i kolejnych mózgowych incydentów niedokrwiennych. Artykuł porusza również tematykę profilaktyki pierwotnej i wtórnej udaru mózgu u chorych z ZM.

Get Citation

Keywords

udar mózgu, zespół metaboliczny, insulino-oporność

About this article
Title

Metabolic syndrome as the risk factor for ischaemic stroke

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 3 (2012)

Pages

271-278

DOI

10.5114/ninp.2012.28915

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):271-278.

Keywords

udar mózgu
zespół metaboliczny
insulino-oporność

Authors

Maria Łukasik
Wojciech Kozubski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl