open access

Vol 46, No 3 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-08-01
Get Citation

Neuropathies in the course of primary hepatotropic virus infections

Justyna Rosińska, Maria Łukasik, Wojciech Kozubski
DOI: 10.5114/ninp.2012.28916
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):263-270.

open access

Vol 46, No 3 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-08-01

Abstract

Wirusy pierwotnie hepatotropowe, poza dysfunkcją wątroby, mogą powodować zmiany patologiczne innych narządów i układów, w tym także obwodowego układu nerwowego. Patogeneza powikłań neurologicznych w przebiegu zakażeń wirusami zapaleń wątroby nie jest do końca poznana i jednoznaczna. Wydaje się celowe, by u pacjentów z potwierdzoną w badaniach laboratoryjnych nieprawidłową funkcją wątroby i współwystępującymi objawami ze strony obwodowego układu nerwowego, zwłaszcza w postaci zespołu Guillaina–Barrégo, mononeuropatii, mononeuropatii mnogiej czy polineuropatii, rozważyć diagnostykę w kierunku zakażeń wirusami pierwotnie hepatotropowymi. Dotąd nie ustalono jednoznacznych strategii leczenia neurologicznych manifestacji zakażeń wirusami hepatotropowymi, co powoduje, że postępowanie terapeutyczne w każdym przypadku jest indywidualne. W pracy na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono neuropatie obwodowe towarzyszące zakażeniom wirusami zapaleń wątroby typu A, B, C oraz E.

Abstract

Wirusy pierwotnie hepatotropowe, poza dysfunkcją wątroby, mogą powodować zmiany patologiczne innych narządów i układów, w tym także obwodowego układu nerwowego. Patogeneza powikłań neurologicznych w przebiegu zakażeń wirusami zapaleń wątroby nie jest do końca poznana i jednoznaczna. Wydaje się celowe, by u pacjentów z potwierdzoną w badaniach laboratoryjnych nieprawidłową funkcją wątroby i współwystępującymi objawami ze strony obwodowego układu nerwowego, zwłaszcza w postaci zespołu Guillaina–Barrégo, mononeuropatii, mononeuropatii mnogiej czy polineuropatii, rozważyć diagnostykę w kierunku zakażeń wirusami pierwotnie hepatotropowymi. Dotąd nie ustalono jednoznacznych strategii leczenia neurologicznych manifestacji zakażeń wirusami hepatotropowymi, co powoduje, że postępowanie terapeutyczne w każdym przypadku jest indywidualne. W pracy na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono neuropatie obwodowe towarzyszące zakażeniom wirusami zapaleń wątroby typu A, B, C oraz E.

Get Citation

Keywords

wirusy zapalenia wątroby, neuropatie obwodowe, krioglobulinemia, mononeuropatia, zespół Guillaina–Barrégo

About this article
Title

Neuropathies in the course of primary hepatotropic virus infections

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 3 (2012)

Pages

263-270

DOI

10.5114/ninp.2012.28916

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):263-270.

Keywords

wirusy zapalenia wątroby
neuropatie obwodowe
krioglobulinemia
mononeuropatia
zespół Guillaina–Barrégo

Authors

Justyna Rosińska
Maria Łukasik
Wojciech Kozubski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl