Vol 46, No 3 (2012)

open access

Page views 244
Article views/downloads 1348
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Neuropathies in the course of primary hepatotropic virus infections

Justyna Rosińska1, Maria Łukasik1, Wojciech Kozubski1
DOI: 10.5114/ninp.2012.28916
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):263-270.

Abstract

Wirusy pierwotnie hepatotropowe, poza dysfunkcją wątroby, mogą powodować zmiany patologiczne innych narządów i układów, w tym także obwodowego układu nerwowego. Patogeneza powikłań neurologicznych w przebiegu zakażeń wirusami zapaleń wątroby nie jest do końca poznana i jednoznaczna. Wydaje się celowe, by u pacjentów z potwierdzoną w badaniach laboratoryjnych nieprawidłową funkcją wątroby i współwystępującymi objawami ze strony obwodowego układu nerwowego, zwłaszcza w postaci zespołu Guillaina–Barrégo, mononeuropatii, mononeuropatii mnogiej czy polineuropatii, rozważyć diagnostykę w kierunku zakażeń wirusami pierwotnie hepatotropowymi. Dotąd nie ustalono jednoznacznych strategii leczenia neurologicznych manifestacji zakażeń wirusami hepatotropowymi, co powoduje, że postępowanie terapeutyczne w każdym przypadku jest indywidualne. W pracy na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono neuropatie obwodowe towarzyszące zakażeniom wirusami zapaleń wątroby typu A, B, C oraz E.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska