Vol 46, No 3 (2012)

open access

Page views 417
Article views/downloads 17016
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Elevated plasma creatine kinase activity – does it always indicate muscle disease?

Biruta Kierdaszuk1, Anna Kamińska1
DOI: 10.5114/ninp.2012.29134
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):257-262.

Abstract

W dobie zaawansowanych metod diagnostyki chorób mięśni aktywność kinazy kreatynowej (creatine kinase – CK) jest nadal jednym z podstawowych parametrów oznaczanych w surowicy. Znajduje zastosowanie głównie w neuromiologii, gdzie pomaga wstępnie zróżnicować, czy mamy do czynienia z procesem miogennym czy też neurogennym. Kolejno wykonywane oznaczenia CK pozwalają monitorować przebieg choroby i skuteczność leczenia. Przypadkowo stwierdzone zwiększone wartości CK wymagają przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki, w tym często badań elektrofizjologicz-nych, histopatologicznych oraz genetycznych. Na ich podstawie u części pacjentów niemających objawów klinicznych zostaje ustalone rozpoznanie. Ciągle jednak pozostaje grupa chorych z idiopatyczną hiper-CK-emią, u których nie udaje się znaleźć dowodów na istnienie choroby nerwowo-mięśnio-wej. Wymagają oni jednak monitorowania, ponieważ zwiększone wartości CK mogą stanowić pierwszy objaw rozwijającej się dopiero choroby.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska