open access

Vol 46, No 3 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-04-13
Get Citation

Partial transcondylar approach – analysis of the surgical technique in cadaver simulation

Piotr Ładziński, Mariusz Maliszewski, Wojciech Kaspera, Krzysztof Majchrzak, Michał Tymowski
DOI: 10.5114/ninp.2012.29133
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):245-256.

open access

Vol 46, No 3 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-04-13

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu przezkłykciowego częściowego.

Przeprowadzono 6 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie oraz schematami.

Punktem wyjścia dla dostępu przezkłykciowego częściowego jest repozycja tylna odcinka podpotylicznego tętnicy kręgowej. Dostęp uzyskuje się dzięki częściowemu usunięciu kłykcia potylicznego i odpowiadającej mu części bocznej kręgu szczytowego oraz kraniektomii podpotylicznej. Ważnym uzupełnieniem dostępu jest uniesienie półkuli móżdżku.

Dostęp przezkłykciowy częściowy stanowi powtarzalną metodę chirurgicznej penetracji przedniej części pogranicza czaszkowo-szyjnego i obszarów z nim graniczących. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych położonych wewnątrzoponowo i brzusznie w stosunku do rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu przezkłykciowego częściowego.

Przeprowadzono 6 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie oraz schematami.

Punktem wyjścia dla dostępu przezkłykciowego częściowego jest repozycja tylna odcinka podpotylicznego tętnicy kręgowej. Dostęp uzyskuje się dzięki częściowemu usunięciu kłykcia potylicznego i odpowiadającej mu części bocznej kręgu szczytowego oraz kraniektomii podpotylicznej. Ważnym uzupełnieniem dostępu jest uniesienie półkuli móżdżku.

Dostęp przezkłykciowy częściowy stanowi powtarzalną metodę chirurgicznej penetracji przedniej części pogranicza czaszkowo-szyjnego i obszarów z nim graniczących. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych położonych wewnątrzoponowo i brzusznie w stosunku do rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego.

Get Citation

Keywords

pogranicze czaszkowo-szyjne, tętnica kręgowa, kłykieć potyliczny, mikrochirurgia

About this article
Title

Partial transcondylar approach – analysis of the surgical technique in cadaver simulation

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 3 (2012)

Pages

245-256

DOI

10.5114/ninp.2012.29133

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):245-256.

Keywords

pogranicze czaszkowo-szyjne
tętnica kręgowa
kłykieć potyliczny
mikrochirurgia

Authors

Piotr Ładziński
Mariusz Maliszewski
Wojciech Kaspera
Krzysztof Majchrzak
Michał Tymowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl