Vol 46, No 3 (2012)

open access

Page views 396
Article views/downloads 542
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Partial transcondylar approach – analysis of the surgical technique in cadaver simulation

Piotr Ładziński1, Mariusz Maliszewski1, Wojciech Kaspera1, Krzysztof Majchrzak1, Michał Tymowski1
DOI: 10.5114/ninp.2012.29133
Neurol Neurochir Pol 2012;46(3):245-256.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych etapów dostępu przezkłykciowego częściowego.

Przeprowadzono 6 symulacji dostępu na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji dokumentowano fotograficznie oraz schematami.

Punktem wyjścia dla dostępu przezkłykciowego częściowego jest repozycja tylna odcinka podpotylicznego tętnicy kręgowej. Dostęp uzyskuje się dzięki częściowemu usunięciu kłykcia potylicznego i odpowiadającej mu części bocznej kręgu szczytowego oraz kraniektomii podpotylicznej. Ważnym uzupełnieniem dostępu jest uniesienie półkuli móżdżku.

Dostęp przezkłykciowy częściowy stanowi powtarzalną metodę chirurgicznej penetracji przedniej części pogranicza czaszkowo-szyjnego i obszarów z nim graniczących. Dostęp ten jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych położonych wewnątrzoponowo i brzusznie w stosunku do rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska