Vol 46, No 2 (2012)

open access

Page views 298
Article views/downloads 422
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Pathogenetic justification of statin use in ischaemic stroke prevention according to inflammatory theory in development of atherosclerosis

Dariusz Kotlęga1, Sylwester Ciećwież2, Jolanta Turowska-Kowalska1, Przemysław Nowacki1
DOI: 10.5114/ninp.2012.28261
Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):176-183.

Abstract

W patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu istotny udział ma komponent zapalny, który odgrywa znaczącą rolę w indukowaniu udarów na tle miażdżycowo-zatorowym i zatorowym. Statyny, czyli inhibitory reduktazy HMG-CoA (3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A), są coraz szerzej stosowane w profilaktyce pierwotnej i wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu. Wykazano, że poza głównym działaniem statyn, polegającym na hamowaniu wytwarzania endogennego cholesterolu, cechują się one także działaniem modyfikującym przebieg procesu zapalnego. Dodatkowe korzyści ze stosowania statyn w profilaktyce udaru mózgu wynikają z ich wpływu na układ immunologiczny.

Zwiększenie ryzyka nawrotu incydentów naczyniowych i zgonu po odstawieniu statyn u osób z chorobami naczyniowymi wiąże się z wygaśnięciem u nich przeciwzapalnego działania tych leków. Autorzy podkreślają, że ze względu na działanie przeciwzapalne statyn usprawiedliwione zdaje się być ich stosowanie u wszystkich chorych zagrożonych udarem niedokrwiennym, w tym u osób z migotaniem przedsionków.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska