open access

Vol 46, No 2 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-11-21
Get Citation

Pathogenetic justification of statin use in ischaemic stroke prevention according to inflammatory theory in development of atherosclerosis

Dariusz Kotlęga, Sylwester Ciećwież, Jolanta Turowska-Kowalska, Przemysław Nowacki
DOI: 10.5114/ninp.2012.28261
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):176-183.

open access

Vol 46, No 2 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-11-21

Abstract

W patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu istotny udział ma komponent zapalny, który odgrywa znaczącą rolę w indukowaniu udarów na tle miażdżycowo-zatorowym i zatorowym. Statyny, czyli inhibitory reduktazy HMG-CoA (3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A), są coraz szerzej stosowane w profilaktyce pierwotnej i wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu. Wykazano, że poza głównym działaniem statyn, polegającym na hamowaniu wytwarzania endogennego cholesterolu, cechują się one także działaniem modyfikującym przebieg procesu zapalnego. Dodatkowe korzyści ze stosowania statyn w profilaktyce udaru mózgu wynikają z ich wpływu na układ immunologiczny.

Zwiększenie ryzyka nawrotu incydentów naczyniowych i zgonu po odstawieniu statyn u osób z chorobami naczyniowymi wiąże się z wygaśnięciem u nich przeciwzapalnego działania tych leków. Autorzy podkreślają, że ze względu na działanie przeciwzapalne statyn usprawiedliwione zdaje się być ich stosowanie u wszystkich chorych zagrożonych udarem niedokrwiennym, w tym u osób z migotaniem przedsionków.

Abstract

W patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu istotny udział ma komponent zapalny, który odgrywa znaczącą rolę w indukowaniu udarów na tle miażdżycowo-zatorowym i zatorowym. Statyny, czyli inhibitory reduktazy HMG-CoA (3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A), są coraz szerzej stosowane w profilaktyce pierwotnej i wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu. Wykazano, że poza głównym działaniem statyn, polegającym na hamowaniu wytwarzania endogennego cholesterolu, cechują się one także działaniem modyfikującym przebieg procesu zapalnego. Dodatkowe korzyści ze stosowania statyn w profilaktyce udaru mózgu wynikają z ich wpływu na układ immunologiczny.

Zwiększenie ryzyka nawrotu incydentów naczyniowych i zgonu po odstawieniu statyn u osób z chorobami naczyniowymi wiąże się z wygaśnięciem u nich przeciwzapalnego działania tych leków. Autorzy podkreślają, że ze względu na działanie przeciwzapalne statyn usprawiedliwione zdaje się być ich stosowanie u wszystkich chorych zagrożonych udarem niedokrwiennym, w tym u osób z migotaniem przedsionków.

Get Citation

Keywords

statyny, działanie plejotropowe, białko C-reaktywne, zapalenie, udar mózgu

About this article
Title

Pathogenetic justification of statin use in ischaemic stroke prevention according to inflammatory theory in development of atherosclerosis

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 2 (2012)

Pages

176-183

DOI

10.5114/ninp.2012.28261

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):176-183.

Keywords

statyny
działanie plejotropowe
białko C-reaktywne
zapalenie
udar mózgu

Authors

Dariusz Kotlęga
Sylwester Ciećwież
Jolanta Turowska-Kowalska
Przemysław Nowacki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl