Vol 46, No 2 (2012)

open access

Page views 1548
Article views/downloads 459
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Cryptogenic stroke – patent foramen ovale – migraine with aura: incidental triad or significant relationship? Part II

Maria Łukasik1, Wojciech Kozubski1
DOI: 10.5114/ninp.2012.28260
Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):169-175.

Abstract

W części drugiej artykułu autorzy omawiają związek migreny z aurą z drożnym (przetrwałym) otworem owalnym (patent foramen ovale – PFO) i udarem mózgu. Wyniki badań naukowych sugerują, że w populacji chorych na migrenę z aurą częściej występuje PFO z przeciekiem prawo-lewym, a migrena z aurą jest poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru, zwłaszcza u kobiet i przy współistnieniu innych czynników, takich jak doustna antykoncepcja lub palenie tytoniu. Patofizjologia tych zjawisk pozostaje jednak w sferze hipotez. Najczęściej wyraża się przypuszczenie, że wspólnym mechanizmem powyższych patologii jest zatorowość paradoksalna. W artykule przytoczono argumenty wspierające i podważające główne teorie, nie tylko te związane z mikro-zatorowością. Omówiono również metodę zabiegowego zamknięcia PFO u chorych na migrenę, zwracając uwagę na korzyści i zagrożenia wynikające z kwalifikacji chorych do leczenia inwazyjnego, którego skuteczność nie została definitywnie potwierdzona.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska