open access

Vol 46, No 2 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-02-03
Get Citation

Cryptogenic stroke – patent foramen ovale – migraine with aura: incidental triad or significant relationship? Part II

Maria Łukasik1, Wojciech Kozubski1
DOI: 10.5114/ninp.2012.28260
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):169-175.
Affiliations
  1. Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

open access

Vol 46, No 2 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-02-03

Abstract

W części drugiej artykułu autorzy omawiają związek migreny z aurą z drożnym (przetrwałym) otworem owalnym (patent foramen ovale – PFO) i udarem mózgu. Wyniki badań naukowych sugerują, że w populacji chorych na migrenę z aurą częściej występuje PFO z przeciekiem prawo-lewym, a migrena z aurą jest poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru, zwłaszcza u kobiet i przy współistnieniu innych czynników, takich jak doustna antykoncepcja lub palenie tytoniu. Patofizjologia tych zjawisk pozostaje jednak w sferze hipotez. Najczęściej wyraża się przypuszczenie, że wspólnym mechanizmem powyższych patologii jest zatorowość paradoksalna. W artykule przytoczono argumenty wspierające i podważające główne teorie, nie tylko te związane z mikro-zatorowością. Omówiono również metodę zabiegowego zamknięcia PFO u chorych na migrenę, zwracając uwagę na korzyści i zagrożenia wynikające z kwalifikacji chorych do leczenia inwazyjnego, którego skuteczność nie została definitywnie potwierdzona.

Abstract

W części drugiej artykułu autorzy omawiają związek migreny z aurą z drożnym (przetrwałym) otworem owalnym (patent foramen ovale – PFO) i udarem mózgu. Wyniki badań naukowych sugerują, że w populacji chorych na migrenę z aurą częściej występuje PFO z przeciekiem prawo-lewym, a migrena z aurą jest poważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru, zwłaszcza u kobiet i przy współistnieniu innych czynników, takich jak doustna antykoncepcja lub palenie tytoniu. Patofizjologia tych zjawisk pozostaje jednak w sferze hipotez. Najczęściej wyraża się przypuszczenie, że wspólnym mechanizmem powyższych patologii jest zatorowość paradoksalna. W artykule przytoczono argumenty wspierające i podważające główne teorie, nie tylko te związane z mikro-zatorowością. Omówiono również metodę zabiegowego zamknięcia PFO u chorych na migrenę, zwracając uwagę na korzyści i zagrożenia wynikające z kwalifikacji chorych do leczenia inwazyjnego, którego skuteczność nie została definitywnie potwierdzona.

Get Citation

Keywords

przetrwały otwór owalny, migrena z aurą, udar mózgu

About this article
Title

Cryptogenic stroke – patent foramen ovale – migraine with aura: incidental triad or significant relationship? Part II

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 2 (2012)

Pages

169-175

Page views

1265

Article views/downloads

373

DOI

10.5114/ninp.2012.28260

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):169-175.

Keywords

przetrwały otwór owalny
migrena z aurą
udar mózgu

Authors

Maria Łukasik
Wojciech Kozubski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl