open access

Vol 46, No 2 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-02-03
Get Citation

Cryptogenic stroke – patent foramen ovale – migraine with aura: incidental triad or significant relationship? Part I

Maria Łukasik, Wojciech Kozubski
DOI: 10.5114/ninp.2012.28259
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):161-168.

open access

Vol 46, No 2 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-02-03

Abstract

W pierwszej części artykułu autorzy opisali związek między drożnym (przetrwałym) otworem owalnym (patent foramen ovale – PFO) a udarem kryptogennym. Drożny otwór owalny stanowi pozostałość krążenia płodowego i występuje u niemal 1/4 populacji ogólnej. Jest anomalią anatomiczną, która wg wielu autorów nie ma żadnego znaczenia klinicznego lub znaczenie to jest bardzo ograniczone. Wyniki niektórych badań klinicznych sugerują jednak większą częstość PFO wśród chorych na udar mózgu o nieustalonej etiologii (kryptogenny) czy osób cierpiących na migrenę z aurą. Dotąd nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy PFO jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, a jeżeli tak, to w jakim mechanizmie. W niniejszym artykule omówiono udział PFO w patofizjologii jawnych i niemych klinicznie zmian niedokrwiennych mózgu, przeanalizowano czynniki, które, współwystępując z PFO, potencjalnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, a także poruszono zagadnienie, czy PFO jest niezależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko kolejnego udaru. Podjęto również tematykę profilaktyki wtórnej u chorych z udarem kryptogennym i PFO, przytaczając wyniki badań nad skutecznością farmakoterapii oraz zabiegowego zamknięcia PFO.

Abstract

W pierwszej części artykułu autorzy opisali związek między drożnym (przetrwałym) otworem owalnym (patent foramen ovale – PFO) a udarem kryptogennym. Drożny otwór owalny stanowi pozostałość krążenia płodowego i występuje u niemal 1/4 populacji ogólnej. Jest anomalią anatomiczną, która wg wielu autorów nie ma żadnego znaczenia klinicznego lub znaczenie to jest bardzo ograniczone. Wyniki niektórych badań klinicznych sugerują jednak większą częstość PFO wśród chorych na udar mózgu o nieustalonej etiologii (kryptogenny) czy osób cierpiących na migrenę z aurą. Dotąd nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy PFO jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, a jeżeli tak, to w jakim mechanizmie. W niniejszym artykule omówiono udział PFO w patofizjologii jawnych i niemych klinicznie zmian niedokrwiennych mózgu, przeanalizowano czynniki, które, współwystępując z PFO, potencjalnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, a także poruszono zagadnienie, czy PFO jest niezależnym czynnikiem zwiększającym ryzyko kolejnego udaru. Podjęto również tematykę profilaktyki wtórnej u chorych z udarem kryptogennym i PFO, przytaczając wyniki badań nad skutecznością farmakoterapii oraz zabiegowego zamknięcia PFO.

Get Citation

Keywords

drożny otwór owalny, udar kryptogenny, profilaktyka wtórna udaru

About this article
Title

Cryptogenic stroke – patent foramen ovale – migraine with aura: incidental triad or significant relationship? Part I

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 2 (2012)

Pages

161-168

DOI

10.5114/ninp.2012.28259

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(2):161-168.

Keywords

drożny otwór owalny
udar kryptogenny
profilaktyka wtórna udaru

Authors

Maria Łukasik
Wojciech Kozubski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl