open access

Vol 46, No 1 (2012)
HISTORIA POLSKIEJ NEUROLOGII I NEUROCHIRURGII
Submitted: 2011-08-30
Get Citation

Egas Moniz: a genius, unlucky looser or a Nobel Committee error?

Piotr Lass, Jarosław Sławek, Emilia Sitek
DOI: 10.5114/ninp.2012.27452
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(1):96-103.

open access

Vol 46, No 1 (2012)
HISTORIA POLSKIEJ NEUROLOGII I NEUROCHIRURGII
Submitted: 2011-08-30

Abstract

Portugalski neurolog Antonio Egas Moniz jest jedną z najbardziej intrygujących postaci w historii medycyny. O ile wynalezienie w 1927 r. angiografii jest jego trwałą zasługą, 0 tyle wynaleziona przez niego w 1935 r. lobotomia została czarną legendą psychiatrii, choć sporadycznie wykonuje się ją i dziś. Pojawiły się nawet postulaty odebrania Monizowi Nagrody Nobla przyznanej w 1949 r. za wynalezienie lobotomii. Moniz rzeczywiście ponownie opisał lobotomię, pierwotnie wprowadzoną w 1888 r. przez szwajcarskiego psychiatrę Gottlieba Burckhardta, a następnie zapomnianą. Rozpowszechnienia jednak tej metody, w tym jej nadużyć, dokonali głównie amerykańscy neurolodzy Walter Freeman i James Watts. Poza nauką Moniz był wyjątkowo barwną postacią, m.in. zasłużonym politykiem, ministrem spraw zagranicznych Portugalii i przewodniczącym jej delegacji na pokojowej konferencji w Wersalu, w 1951 r. proponowano mu nawet objęcie stanowiska prezydenta Portugalii. Był również wszechstronnie uzdolnionym humanistą i pisarzem, nawet ekspertem gier hazardowych. Osoba Moniza wymyka się czarno-białym ocenom, zdecydowanie zasługując na reewaluację z dzisiejszej perspektywy historycznej.

Abstract

Portugalski neurolog Antonio Egas Moniz jest jedną z najbardziej intrygujących postaci w historii medycyny. O ile wynalezienie w 1927 r. angiografii jest jego trwałą zasługą, 0 tyle wynaleziona przez niego w 1935 r. lobotomia została czarną legendą psychiatrii, choć sporadycznie wykonuje się ją i dziś. Pojawiły się nawet postulaty odebrania Monizowi Nagrody Nobla przyznanej w 1949 r. za wynalezienie lobotomii. Moniz rzeczywiście ponownie opisał lobotomię, pierwotnie wprowadzoną w 1888 r. przez szwajcarskiego psychiatrę Gottlieba Burckhardta, a następnie zapomnianą. Rozpowszechnienia jednak tej metody, w tym jej nadużyć, dokonali głównie amerykańscy neurolodzy Walter Freeman i James Watts. Poza nauką Moniz był wyjątkowo barwną postacią, m.in. zasłużonym politykiem, ministrem spraw zagranicznych Portugalii i przewodniczącym jej delegacji na pokojowej konferencji w Wersalu, w 1951 r. proponowano mu nawet objęcie stanowiska prezydenta Portugalii. Był również wszechstronnie uzdolnionym humanistą i pisarzem, nawet ekspertem gier hazardowych. Osoba Moniza wymyka się czarno-białym ocenom, zdecydowanie zasługując na reewaluację z dzisiejszej perspektywy historycznej.

Get Citation

Keywords

António Egas Moniz, angiografia, lobotomia

About this article
Title

Egas Moniz: a genius, unlucky looser or a Nobel Committee error?

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 1 (2012)

Pages

96-103

DOI

10.5114/ninp.2012.27452

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(1):96-103.

Keywords

António Egas Moniz
angiografia
lobotomia

Authors

Piotr Lass
Jarosław Sławek
Emilia Sitek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl