open access

Vol 46, No 1 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-12-28
Get Citation

Levodopa in the treatment of Parkinson disease –yesterday and today

Jarosław Sławek
DOI: 10.5114/ninp.2012.27450
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(1):63-75.

open access

Vol 46, No 1 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2011-12-28

Abstract

Lewodopa od blisko 40 lat ma uznane miejsce w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to ciągle tzw. złoty standard w terapii tego schorzenia. Leczenie lewodopą jest stosunkowo łatwe w okresie wstępnym choroby, ale badania ostatnich lat wskazują, że moment jego rozpoczęcia i wybór sposobu leczenia decydują o przebiegu choroby w kolejnych latach. W okresie późnym leczenie lewodopą sprawia szereg problemów związanych z jej farmakokinetyką, postępującym zanikiem neuronów dopaminergicznych i zmianami w reaktywności receptorów. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie współczesnych poglądów na temat leczenia choroby Parkinsona, którego osią jest nadal lewodopa.

Abstract

Lewodopa od blisko 40 lat ma uznane miejsce w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to ciągle tzw. złoty standard w terapii tego schorzenia. Leczenie lewodopą jest stosunkowo łatwe w okresie wstępnym choroby, ale badania ostatnich lat wskazują, że moment jego rozpoczęcia i wybór sposobu leczenia decydują o przebiegu choroby w kolejnych latach. W okresie późnym leczenie lewodopą sprawia szereg problemów związanych z jej farmakokinetyką, postępującym zanikiem neuronów dopaminergicznych i zmianami w reaktywności receptorów. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie współczesnych poglądów na temat leczenia choroby Parkinsona, którego osią jest nadal lewodopa.

Get Citation

Keywords

lewodopa, choroba Parkinsona, terapia

About this article
Title

Levodopa in the treatment of Parkinson disease –yesterday and today

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 1 (2012)

Pages

63-75

DOI

10.5114/ninp.2012.27450

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(1):63-75.

Keywords

lewodopa
choroba Parkinsona
terapia

Authors

Jarosław Sławek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl