Vol 46, No 1 (2012)

open access

Page views 433
Article views/downloads 5944
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Levodopa in the treatment of Parkinson disease –yesterday and today

Jarosław Sławek12
DOI: 10.5114/ninp.2012.27450
Neurol Neurochir Pol 2012;46(1):63-75.

Abstract

Lewodopa od blisko 40 lat ma uznane miejsce w leczeniu choroby Parkinsona. Jest to ciągle tzw. złoty standard w terapii tego schorzenia. Leczenie lewodopą jest stosunkowo łatwe w okresie wstępnym choroby, ale badania ostatnich lat wskazują, że moment jego rozpoczęcia i wybór sposobu leczenia decydują o przebiegu choroby w kolejnych latach. W okresie późnym leczenie lewodopą sprawia szereg problemów związanych z jej farmakokinetyką, postępującym zanikiem neuronów dopaminergicznych i zmianami w reaktywności receptorów. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie współczesnych poglądów na temat leczenia choroby Parkinsona, którego osią jest nadal lewodopa.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska