Vol 46, No 1 (2012)

open access

Page views 313
Article views/downloads 979
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Stereotactic radiosurgery for movement disorders

Michał Sobstyl1, Mirosław Ząbek1
DOI: 10.5114/ninp.2012.27449
Neurol Neurochir Pol 2012;46(1):52-62.

Abstract

Neurochirurgia czynnościowa jest współcześnie uznaną metodą leczenia takich chorób ruchu, jak choroba Parkinsona, drżenie samoistne i dystonia. Skuteczność i bezpieczeństwo głębokiej stymulacji mózgu przyczyniły się do stopniowego wyparcia operacji ablacyjnych w leczeniu chorób ruchu. Stereotaktyczna radiochirurgia z użyciem noża gamma jest nieinwazyjną metodą wykonania celowanego uszkodzenia tkanki mózgu poprzez precyzyjne naprowadzanie wiązek promieniowania gamma na ściśle określony punkt. Głównym ograniczeniem stereotaktycznej radiochirurgii jest brak możliwości elektrofizjologicznego określenia celu stereotaktycznego. Pomimo to pacjenci w zaawansowanym wieku, z licznymi obciążeniami internistycznymi, które stanowią przeciwwskazania do klasycznej otwartej operacji stereotaktycznej, jak również chorzy przyjmujący na stałe leki przeciwkrzepliwe mogą uzyskać znaczną poprawę czynnościową po radiochirurgii stereotaktycznej z użyciem noża gamma.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska