open access

Vol 46, No 1 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-11-27
Get Citation

Stereotactic radiosurgery for movement disorders

Michał Sobstyl, Mirosław Ząbek
DOI: 10.5114/ninp.2012.27449
·
Neurol Neurochir Pol 2012;46(1):52-62.

open access

Vol 46, No 1 (2012)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-11-27

Abstract

Neurochirurgia czynnościowa jest współcześnie uznaną metodą leczenia takich chorób ruchu, jak choroba Parkinsona, drżenie samoistne i dystonia. Skuteczność i bezpieczeństwo głębokiej stymulacji mózgu przyczyniły się do stopniowego wyparcia operacji ablacyjnych w leczeniu chorób ruchu. Stereotaktyczna radiochirurgia z użyciem noża gamma jest nieinwazyjną metodą wykonania celowanego uszkodzenia tkanki mózgu poprzez precyzyjne naprowadzanie wiązek promieniowania gamma na ściśle określony punkt. Głównym ograniczeniem stereotaktycznej radiochirurgii jest brak możliwości elektrofizjologicznego określenia celu stereotaktycznego. Pomimo to pacjenci w zaawansowanym wieku, z licznymi obciążeniami internistycznymi, które stanowią przeciwwskazania do klasycznej otwartej operacji stereotaktycznej, jak również chorzy przyjmujący na stałe leki przeciwkrzepliwe mogą uzyskać znaczną poprawę czynnościową po radiochirurgii stereotaktycznej z użyciem noża gamma.

Abstract

Neurochirurgia czynnościowa jest współcześnie uznaną metodą leczenia takich chorób ruchu, jak choroba Parkinsona, drżenie samoistne i dystonia. Skuteczność i bezpieczeństwo głębokiej stymulacji mózgu przyczyniły się do stopniowego wyparcia operacji ablacyjnych w leczeniu chorób ruchu. Stereotaktyczna radiochirurgia z użyciem noża gamma jest nieinwazyjną metodą wykonania celowanego uszkodzenia tkanki mózgu poprzez precyzyjne naprowadzanie wiązek promieniowania gamma na ściśle określony punkt. Głównym ograniczeniem stereotaktycznej radiochirurgii jest brak możliwości elektrofizjologicznego określenia celu stereotaktycznego. Pomimo to pacjenci w zaawansowanym wieku, z licznymi obciążeniami internistycznymi, które stanowią przeciwwskazania do klasycznej otwartej operacji stereotaktycznej, jak również chorzy przyjmujący na stałe leki przeciwkrzepliwe mogą uzyskać znaczną poprawę czynnościową po radiochirurgii stereotaktycznej z użyciem noża gamma.

Get Citation

Keywords

stereotaktyczna radiochirurgia, drżenna postać choroby Parkinsona, drżenie samoistne

About this article
Title

Stereotactic radiosurgery for movement disorders

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 46, No 1 (2012)

Pages

52-62

DOI

10.5114/ninp.2012.27449

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2012;46(1):52-62.

Keywords

stereotaktyczna radiochirurgia
drżenna postać choroby Parkinsona
drżenie samoistne

Authors

Michał Sobstyl
Mirosław Ząbek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl