open access

Vol 45, No 6 (2011)
ARTYKUŁ POGĄDOWY
Submitted: 2011-03-08
Get Citation

Deep brain stimulation in the treatment of torticollis and Meige syndrome

Michał Sobstyl, Mirosław Ząbek
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60127-4
·
Neurol Neurochir Pol 2011;45(6):590-599.

open access

Vol 45, No 6 (2011)
ARTYKUŁ POGĄDOWY
Submitted: 2011-03-08

Abstract

Głęboka stymulacja mózgu jest uznaną i zaakceptowaną metodą leczenia genetycznie uwarunkowanych dystonii uogólnionych. Cel stereotaktyczny, do którego wszczepione są elektrody, stanowi część wewnętrzna gałki bladej (globus pallidas internus — GPi). Obustronna stymulacja GPi u chorych cierpiących na dystonię uogólnioną doprowadziła nie tylko do zmniejszenia objawów dystonii w zakresie mięśni tułowia i kończyn, lecz także dystonii w zakresie mięśni szyi i mięśni mimicznych twarzy. Obserwacje te przyczyniły się do zastosowania stymulacji GPi wyłącznie w leczeniu przypadków dystonii szyjnej i zespołu Meige'a opornych na farmakoterapię i wstrzyknięcia toksyny botulinowej. Coraz większa liczba prac potwierdza skuteczność stymulacji GPi w leczeniu dystonii ogniskowych i segmentarnych. Ponadto metoda głębokiej stymulacji mózgu pozwala na obustronne wszczepienie elektrod do GPi podczas jednej sesji operacyjnej. Metoda ta jest w pełni odwracalna i bezpieczna w porównaniu z metodą ablacyjną. Wszystko to sprawia, że stymulacja struktur głębokich mózgu może się stać również alternatywną metodą leczenia dystonii ogniskowych i segmentarnych.

Abstract

Głęboka stymulacja mózgu jest uznaną i zaakceptowaną metodą leczenia genetycznie uwarunkowanych dystonii uogólnionych. Cel stereotaktyczny, do którego wszczepione są elektrody, stanowi część wewnętrzna gałki bladej (globus pallidas internus — GPi). Obustronna stymulacja GPi u chorych cierpiących na dystonię uogólnioną doprowadziła nie tylko do zmniejszenia objawów dystonii w zakresie mięśni tułowia i kończyn, lecz także dystonii w zakresie mięśni szyi i mięśni mimicznych twarzy. Obserwacje te przyczyniły się do zastosowania stymulacji GPi wyłącznie w leczeniu przypadków dystonii szyjnej i zespołu Meige'a opornych na farmakoterapię i wstrzyknięcia toksyny botulinowej. Coraz większa liczba prac potwierdza skuteczność stymulacji GPi w leczeniu dystonii ogniskowych i segmentarnych. Ponadto metoda głębokiej stymulacji mózgu pozwala na obustronne wszczepienie elektrod do GPi podczas jednej sesji operacyjnej. Metoda ta jest w pełni odwracalna i bezpieczna w porównaniu z metodą ablacyjną. Wszystko to sprawia, że stymulacja struktur głębokich mózgu może się stać również alternatywną metodą leczenia dystonii ogniskowych i segmentarnych.

Get Citation

Keywords

dystonia szyjna, zespół Meige' a, stymulacja gałki bladej, głęboka stymulacja mózgu

About this article
Title

Deep brain stimulation in the treatment of torticollis and Meige syndrome

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 45, No 6 (2011)

Pages

590-599

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60127-4

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2011;45(6):590-599.

Keywords

dystonia szyjna
zespół Meige'a
stymulacja gałki bladej
głęboka stymulacja mózgu

Authors

Michał Sobstyl
Mirosław Ząbek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl