Vol 45, No 6 (2011)

open access

Page views 294
Article views/downloads 2890
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Deep brain stimulation in the treatment of torticollis and Meige syndrome

Michał Sobstyl1, Mirosław Ząbek1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60127-4
Neurol Neurochir Pol 2011;45(6):590-599.

Abstract

Głęboka stymulacja mózgu jest uznaną i zaakceptowaną metodą leczenia genetycznie uwarunkowanych dystonii uogólnionych. Cel stereotaktyczny, do którego wszczepione są elektrody, stanowi część wewnętrzna gałki bladej (globus pallidas internus — GPi). Obustronna stymulacja GPi u chorych cierpiących na dystonię uogólnioną doprowadziła nie tylko do zmniejszenia objawów dystonii w zakresie mięśni tułowia i kończyn, lecz także dystonii w zakresie mięśni szyi i mięśni mimicznych twarzy. Obserwacje te przyczyniły się do zastosowania stymulacji GPi wyłącznie w leczeniu przypadków dystonii szyjnej i zespołu Meige'a opornych na farmakoterapię i wstrzyknięcia toksyny botulinowej. Coraz większa liczba prac potwierdza skuteczność stymulacji GPi w leczeniu dystonii ogniskowych i segmentarnych. Ponadto metoda głębokiej stymulacji mózgu pozwala na obustronne wszczepienie elektrod do GPi podczas jednej sesji operacyjnej. Metoda ta jest w pełni odwracalna i bezpieczna w porównaniu z metodą ablacyjną. Wszystko to sprawia, że stymulacja struktur głębokich mózgu może się stać również alternatywną metodą leczenia dystonii ogniskowych i segmentarnych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska