Vol 45, No 3 (2011)

open access

Page views 292
Article views/downloads 2473
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sonographic diagnosis and endovascular recanalization of the internal carotid artery in a patient with carotid thromboembolism following coiling of cerebral aneurysm

Grzegorz Turek1, Jan Kochanowicz1, Andrzej Lewszuk2, Robert Rutkowski1, Tomasz Łysoń1, Kazimierz Kordecki2, Zenon Mariak1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60081-5
Neurol Neurochir Pol 2011;45(3):286-291.

Abstract

Powikłania zatorowo-zakrzepowe po leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków mózgu stanowią zagrożenie życia, ale wciąż leczone są najczęściej zachowawczo. Rzadko stosowaną alternatywą jest interwencja wewnątrznaczyniowa, której skuteczność ściśle zależy od czasu jej przeprowadzenia. Niniejszy opis przypadku podkreśla użyteczność przezczaszkowej ultrasonografii z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi w szybkim rozpoznaniu różnicowym oraz skuteczność natychmiastowej interwencji drogą wewnątrznaczyniową.

U 50-letniej chorej po zabiegu ponownej embolizacji tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej doszło do wystąpienia objawów neurologicznych. Badanie dopplerowskie wykazało zmniejszenie prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu, a angiografia – prawie całkowitą niedrożność tętnicy szyjnej wewnętrznej. Podano heparynę, wykonano pilną trombektomię drogą wewnątrznaczyniową i założono do naczynia stent, uzyskując ustąpienie objawów.

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi pozwala szybko rozpoznać powikłania po embolizacji tętniaków mózgu związane z zaburzeniem przepływu krwi w naczyniach wewnątrzczaszkowych. Umożliwia to szybką i skuteczną interwencję wewnątrznaczyniową w przypadku powikłań zatorowo-zakrzepowych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska