open access

Vol 45, No 3 (2011)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2010-07-05
Get Citation

Sonographic diagnosis and endovascular recanalization of the internal carotid artery in a patient with carotid thromboembolism following coiling of cerebral aneurysm

Grzegorz Turek, Jan Kochanowicz, Andrzej Lewszuk, Robert Rutkowski, Tomasz Łysoń, Kazimierz Kordecki, Zenon Mariak
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60081-5
·
Neurol Neurochir Pol 2011;45(3):286-291.

open access

Vol 45, No 3 (2011)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2010-07-05

Abstract

Powikłania zatorowo-zakrzepowe po leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków mózgu stanowią zagrożenie życia, ale wciąż leczone są najczęściej zachowawczo. Rzadko stosowaną alternatywą jest interwencja wewnątrznaczyniowa, której skuteczność ściśle zależy od czasu jej przeprowadzenia. Niniejszy opis przypadku podkreśla użyteczność przezczaszkowej ultrasonografii z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi w szybkim rozpoznaniu różnicowym oraz skuteczność natychmiastowej interwencji drogą wewnątrznaczyniową.

U 50-letniej chorej po zabiegu ponownej embolizacji tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej doszło do wystąpienia objawów neurologicznych. Badanie dopplerowskie wykazało zmniejszenie prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu, a angiografia – prawie całkowitą niedrożność tętnicy szyjnej wewnętrznej. Podano heparynę, wykonano pilną trombektomię drogą wewnątrznaczyniową i założono do naczynia stent, uzyskując ustąpienie objawów.

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi pozwala szybko rozpoznać powikłania po embolizacji tętniaków mózgu związane z zaburzeniem przepływu krwi w naczyniach wewnątrzczaszkowych. Umożliwia to szybką i skuteczną interwencję wewnątrznaczyniową w przypadku powikłań zatorowo-zakrzepowych.

Abstract

Powikłania zatorowo-zakrzepowe po leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków mózgu stanowią zagrożenie życia, ale wciąż leczone są najczęściej zachowawczo. Rzadko stosowaną alternatywą jest interwencja wewnątrznaczyniowa, której skuteczność ściśle zależy od czasu jej przeprowadzenia. Niniejszy opis przypadku podkreśla użyteczność przezczaszkowej ultrasonografii z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi w szybkim rozpoznaniu różnicowym oraz skuteczność natychmiastowej interwencji drogą wewnątrznaczyniową.

U 50-letniej chorej po zabiegu ponownej embolizacji tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej doszło do wystąpienia objawów neurologicznych. Badanie dopplerowskie wykazało zmniejszenie prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu, a angiografia – prawie całkowitą niedrożność tętnicy szyjnej wewnętrznej. Podano heparynę, wykonano pilną trombektomię drogą wewnątrznaczyniową i założono do naczynia stent, uzyskując ustąpienie objawów.

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi pozwala szybko rozpoznać powikłania po embolizacji tętniaków mózgu związane z zaburzeniem przepływu krwi w naczyniach wewnątrzczaszkowych. Umożliwia to szybką i skuteczną interwencję wewnątrznaczyniową w przypadku powikłań zatorowo-zakrzepowych.

Get Citation

Keywords

tętniak wewnątrzczaszkowy, embolizacja wewnątrznaczyniowa, powikłania zakrzepowe, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi

About this article
Title

Sonographic diagnosis and endovascular recanalization of the internal carotid artery in a patient with carotid thromboembolism following coiling of cerebral aneurysm

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 45, No 3 (2011)

Pages

286-291

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60081-5

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2011;45(3):286-291.

Keywords

tętniak wewnątrzczaszkowy
embolizacja wewnątrznaczyniowa
powikłania zakrzepowe
przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi

Authors

Grzegorz Turek
Jan Kochanowicz
Andrzej Lewszuk
Robert Rutkowski
Tomasz Łysoń
Kazimierz Kordecki
Zenon Mariak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl