open access

Vol 45, No 3 (2011)
Artykuł paglądowy
Submitted: 2010-07-01
Get Citation

Epilepsy and pro-inflammatory cytokines. Immunomodulating properties of antiepileptic drugs

Dariusz Andrzejczak
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60080-3
·
Neurol Neurochir Pol 2011;45(3):275-285.

open access

Vol 45, No 3 (2011)
Artykuł paglądowy
Submitted: 2010-07-01

Abstract

Padaczka należy do chorób układu nerwowego o złożonym i wieloczynnikowym podłożu. Wiele dowodów wskazuje na udział układu immunologicznego w mechanizmach powstawania napadów padaczkowych. W licznych zwierzęcych modelach padaczki napady drgawkowe indukowane chemicznie lub elektrycznie prowadzą do aktywacji komórek glejowych i zwiększonej ekspresji cytokin prozapalnych (IL-1ß, TNF-α, IL-6). Z badań wynika, że układ IL-1ß/IL-1Ra może modulować aktywność drgawkową w odniesieniu do pobudliwości neuronalnej, a egzogenna IL-1ß charakteryzuje się właściwościami prodrgawkowymi. Działanie IL-6 i TNF-α ma złożony charakter (efekty zarówno pobudzania, jak i hamowania napadów drgawkowych zależne m.in. od ich stężenia oraz typu receptorów zaangażowanych w odpowiedź). W badaniach in vitro i in vivo stwierdzano także wpływ leków przeciwpadaczkowych na stężenie cytokin (np. walproinian hamował produkcję TNF-α i IL-6 w komórkach ludzkiej białaczki). U pacjentów z padaczką (w tym badania ex vivo) notowano m.in. zwiększone stężenia IL-1ß, IL-2, IL-5, IL-6 lub TNF-α w wyniku działania karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny. W pracy przedstawiono przegląd danych dotyczących potencjalnej roli cytokin prozapalnych w patogenezie napadów padaczkowych i wskazano na wpływ leków przeciwpadaczkowych na stężenie cytokin.

Abstract

Padaczka należy do chorób układu nerwowego o złożonym i wieloczynnikowym podłożu. Wiele dowodów wskazuje na udział układu immunologicznego w mechanizmach powstawania napadów padaczkowych. W licznych zwierzęcych modelach padaczki napady drgawkowe indukowane chemicznie lub elektrycznie prowadzą do aktywacji komórek glejowych i zwiększonej ekspresji cytokin prozapalnych (IL-1ß, TNF-α, IL-6). Z badań wynika, że układ IL-1ß/IL-1Ra może modulować aktywność drgawkową w odniesieniu do pobudliwości neuronalnej, a egzogenna IL-1ß charakteryzuje się właściwościami prodrgawkowymi. Działanie IL-6 i TNF-α ma złożony charakter (efekty zarówno pobudzania, jak i hamowania napadów drgawkowych zależne m.in. od ich stężenia oraz typu receptorów zaangażowanych w odpowiedź). W badaniach in vitro i in vivo stwierdzano także wpływ leków przeciwpadaczkowych na stężenie cytokin (np. walproinian hamował produkcję TNF-α i IL-6 w komórkach ludzkiej białaczki). U pacjentów z padaczką (w tym badania ex vivo) notowano m.in. zwiększone stężenia IL-1ß, IL-2, IL-5, IL-6 lub TNF-α w wyniku działania karbamazepiny, kwasu walproinowego i fenytoiny. W pracy przedstawiono przegląd danych dotyczących potencjalnej roli cytokin prozapalnych w patogenezie napadów padaczkowych i wskazano na wpływ leków przeciwpadaczkowych na stężenie cytokin.

Get Citation

Keywords

padaczka, cytokiny prozapalne, leki przeciwpadaczkowe

About this article
Title

Epilepsy and pro-inflammatory cytokines. Immunomodulating properties of antiepileptic drugs

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 45, No 3 (2011)

Pages

275-285

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60080-3

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2011;45(3):275-285.

Keywords

padaczka
cytokiny prozapalne
leki przeciwpadaczkowe

Authors

Dariusz Andrzejczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl