Vol 45, No 2 (2011)

open access

Page views 335
Article views/downloads 4702
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Acute disseminated encephalomyelitis in children as the result of aseptic meningitis – a report of two cases

Violetta Gołąbek1, Teresa Woźniakowska-Gęsicka1, Dorota Sokołowska2
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60031-1
Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):180-187.

Abstract

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (acute disseminated encephalomyelitis – ADEM) charakteryzuje się odczynem zapalnym i demielinizacją w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, które są następstwem chorób zakaźnych lub szczepień. Występuje bardzo rzadko, częściej u dzieci niż u dorosłych, zwykle kończy się pełnym wyzdrowieniem, ale może prowadzić do zgonu lub powodować odległe następstwa. Diagnoza choroby jest trudna i wymaga głównie różnicowania ze stwardnieniem rozsianym; najbardziej pomocne dla rozpoznania jest badanie za pomocą rezonansu magnetycznego. W ostrym okresie choroby postępowanie z wyboru stanowi steroidoterapia. W pracy przedstawiono dwa przypadki ADEM (u 6-letniego chłopca i 5-letniej dziewczynki) o niejasnej etiologii, będące następstwem jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska