open access

Vol 45, No 2 (2011)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2010-09-13
Get Citation

Acute disseminated encephalomyelitis in children as the result of aseptic meningitis – a report of two cases

Violetta Gołąbek, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Dorota Sokołowska
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60031-1
·
Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):180-187.

open access

Vol 45, No 2 (2011)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2010-09-13

Abstract

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (acute disseminated encephalomyelitis – ADEM) charakteryzuje się odczynem zapalnym i demielinizacją w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, które są następstwem chorób zakaźnych lub szczepień. Występuje bardzo rzadko, częściej u dzieci niż u dorosłych, zwykle kończy się pełnym wyzdrowieniem, ale może prowadzić do zgonu lub powodować odległe następstwa. Diagnoza choroby jest trudna i wymaga głównie różnicowania ze stwardnieniem rozsianym; najbardziej pomocne dla rozpoznania jest badanie za pomocą rezonansu magnetycznego. W ostrym okresie choroby postępowanie z wyboru stanowi steroidoterapia. W pracy przedstawiono dwa przypadki ADEM (u 6-letniego chłopca i 5-letniej dziewczynki) o niejasnej etiologii, będące następstwem jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Abstract

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (acute disseminated encephalomyelitis – ADEM) charakteryzuje się odczynem zapalnym i demielinizacją w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, które są następstwem chorób zakaźnych lub szczepień. Występuje bardzo rzadko, częściej u dzieci niż u dorosłych, zwykle kończy się pełnym wyzdrowieniem, ale może prowadzić do zgonu lub powodować odległe następstwa. Diagnoza choroby jest trudna i wymaga głównie różnicowania ze stwardnieniem rozsianym; najbardziej pomocne dla rozpoznania jest badanie za pomocą rezonansu magnetycznego. W ostrym okresie choroby postępowanie z wyboru stanowi steroidoterapia. W pracy przedstawiono dwa przypadki ADEM (u 6-letniego chłopca i 5-letniej dziewczynki) o niejasnej etiologii, będące następstwem jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Get Citation

Keywords

ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnienie rozsiane, dzieci

About this article
Title

Acute disseminated encephalomyelitis in children as the result of aseptic meningitis – a report of two cases

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 45, No 2 (2011)

Pages

180-187

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60031-1

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):180-187.

Keywords

ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
stwardnienie rozsiane
dzieci

Authors

Violetta Gołąbek
Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Dorota Sokołowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl