Vol 45, No 2 (2011)

open access

Page views 344
Article views/downloads 2513
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Psychopathological syndromes of neurological diseases in the elderly

Michał K. Owecki1, Sławomir Michalak1, Wojciech Kozubski1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60028-1
Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):161-168.

Abstract

Choroby naczyniowe i zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego należą do jednych z najczęstszych problemów zdrowotnych wieku podeszłego. Zaburzenia funkcji poznawczych, afektu i zachowania, a także objawy wytwórcze stanowią nieodłączny element obrazu klinicznego większości spośród tych chorób. Objawy psychopatologiczne wywierają istotny wpływ na decyzje terapeutyczne, są też źródłem dodatkowego cierpienia dla osób chorych oraz ich bliskich i opiekunów, nierzadko przesądzając o konieczności instytucjonalnej opieki nad pacjentem. Znajomość i prawidłowe rozpoznanie charakteru objawów psychopatologicznych pozwala na rozpoczęcie adekwatnej terapii, która daje szansę poprawy jakości życia zarówno samego pacjenta, jak i jego opiekunów. W artykule przedstawiono manifestację kliniczną zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu powszechnych dla wieku podeszłego chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska