open access

Vol 45, No 2 (2011)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-08-18
Get Citation

Psychopathological syndromes of neurological diseases in the elderly

Michał K. Owecki, Sławomir Michalak, Wojciech Kozubski
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60028-1
·
Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):161-168.

open access

Vol 45, No 2 (2011)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-08-18

Abstract

Choroby naczyniowe i zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego należą do jednych z najczęstszych problemów zdrowotnych wieku podeszłego. Zaburzenia funkcji poznawczych, afektu i zachowania, a także objawy wytwórcze stanowią nieodłączny element obrazu klinicznego większości spośród tych chorób. Objawy psychopatologiczne wywierają istotny wpływ na decyzje terapeutyczne, są też źródłem dodatkowego cierpienia dla osób chorych oraz ich bliskich i opiekunów, nierzadko przesądzając o konieczności instytucjonalnej opieki nad pacjentem. Znajomość i prawidłowe rozpoznanie charakteru objawów psychopatologicznych pozwala na rozpoczęcie adekwatnej terapii, która daje szansę poprawy jakości życia zarówno samego pacjenta, jak i jego opiekunów. W artykule przedstawiono manifestację kliniczną zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu powszechnych dla wieku podeszłego chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Abstract

Choroby naczyniowe i zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego należą do jednych z najczęstszych problemów zdrowotnych wieku podeszłego. Zaburzenia funkcji poznawczych, afektu i zachowania, a także objawy wytwórcze stanowią nieodłączny element obrazu klinicznego większości spośród tych chorób. Objawy psychopatologiczne wywierają istotny wpływ na decyzje terapeutyczne, są też źródłem dodatkowego cierpienia dla osób chorych oraz ich bliskich i opiekunów, nierzadko przesądzając o konieczności instytucjonalnej opieki nad pacjentem. Znajomość i prawidłowe rozpoznanie charakteru objawów psychopatologicznych pozwala na rozpoczęcie adekwatnej terapii, która daje szansę poprawy jakości życia zarówno samego pacjenta, jak i jego opiekunów. W artykule przedstawiono manifestację kliniczną zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu powszechnych dla wieku podeszłego chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Get Citation

Keywords

objawy psychopatologiczne, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, starzenie mózgu, otępienie

About this article
Title

Psychopathological syndromes of neurological diseases in the elderly

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 45, No 2 (2011)

Pages

161-168

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60028-1

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):161-168.

Keywords

objawy psychopatologiczne
choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
starzenie mózgu
otępienie

Authors

Michał K. Owecki
Sławomir Michalak
Wojciech Kozubski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl