Vol 45, No 2 (2011)

open access

Page views 276
Article views/downloads 1359
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Neuroimaging of multiple sclerosis in children

Elżbieta Jurkiewicz1, Katarzyna Kotulska2
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60027-X
Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):152-160.

Abstract

Stwardnienie rozsiane (SR) u dzieci od kilku lat budzi coraz większe zainteresowanie. Początki choroby przed 16. rokiem życia stwierdza się nawet u ponad 10% chorych na SR. Choroba u dzieci przebiega jednak inaczej niż u osób dorosłych, inny jest również obraz badań obrazowych za pomocą rezonansu magnetycznego. Z tych względów SR w pediatrycznej grupie wiekowej wymaga także uwzględnienia odmiennych schorzeń w diagnostyce różnicowej. W ostatnich latach zaproponowano odrębne kryteria rozpoznania SR u dzieci. Ze względu na dużą częstość rzutów, a także duże ryzyko wczesnego rozwoju niepełnosprawności SR u dzieci bardzo ważne jest wczesne prawidłowe rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd aktualnych danych dotyczących epidemiologii, patogenezy oraz diagnostyki obrazowej SR u dzieci.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska