open access

Vol 45, No 2 (2011)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-07-04
Get Citation

Neuroimaging of multiple sclerosis in children

Elżbieta Jurkiewicz, Katarzyna Kotulska
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60027-X
·
Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):152-160.

open access

Vol 45, No 2 (2011)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-07-04

Abstract

Stwardnienie rozsiane (SR) u dzieci od kilku lat budzi coraz większe zainteresowanie. Początki choroby przed 16. rokiem życia stwierdza się nawet u ponad 10% chorych na SR. Choroba u dzieci przebiega jednak inaczej niż u osób dorosłych, inny jest również obraz badań obrazowych za pomocą rezonansu magnetycznego. Z tych względów SR w pediatrycznej grupie wiekowej wymaga także uwzględnienia odmiennych schorzeń w diagnostyce różnicowej. W ostatnich latach zaproponowano odrębne kryteria rozpoznania SR u dzieci. Ze względu na dużą częstość rzutów, a także duże ryzyko wczesnego rozwoju niepełnosprawności SR u dzieci bardzo ważne jest wczesne prawidłowe rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd aktualnych danych dotyczących epidemiologii, patogenezy oraz diagnostyki obrazowej SR u dzieci.

Abstract

Stwardnienie rozsiane (SR) u dzieci od kilku lat budzi coraz większe zainteresowanie. Początki choroby przed 16. rokiem życia stwierdza się nawet u ponad 10% chorych na SR. Choroba u dzieci przebiega jednak inaczej niż u osób dorosłych, inny jest również obraz badań obrazowych za pomocą rezonansu magnetycznego. Z tych względów SR w pediatrycznej grupie wiekowej wymaga także uwzględnienia odmiennych schorzeń w diagnostyce różnicowej. W ostatnich latach zaproponowano odrębne kryteria rozpoznania SR u dzieci. Ze względu na dużą częstość rzutów, a także duże ryzyko wczesnego rozwoju niepełnosprawności SR u dzieci bardzo ważne jest wczesne prawidłowe rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd aktualnych danych dotyczących epidemiologii, patogenezy oraz diagnostyki obrazowej SR u dzieci.

Get Citation

Keywords

stwardnienie rozsiane, dzieci, rezonans magnetyczny

About this article
Title

Neuroimaging of multiple sclerosis in children

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 45, No 2 (2011)

Pages

152-160

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60027-X

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2011;45(2):152-160.

Keywords

stwardnienie rozsiane
dzieci
rezonans magnetyczny

Authors

Elżbieta Jurkiewicz
Katarzyna Kotulska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl