open access

Vol 45, No 1 (2011)
Artykul poglądowy
Submitted: 2010-06-10
Get Citation

Hypothalamic deep brain stimulation for treatment of cluster headache

Tomasz Tykocki, Paweł Nauman, Tomasz Mandat
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60060-8
·
Neurol Neurochir Pol 2011;45(1):57-62.

open access

Vol 45, No 1 (2011)
Artykul poglądowy
Submitted: 2010-06-10

Abstract

Bardzo silne, jednostronne, nawracające bóle twarzy i głowy, którym towarzyszą objawy autonomiczne, mogą być zaliczane do klasterowych bólów głowy. Pomimo optymalnej farmakoterapii u 20% chorych leczonych z powodu klasterowego bólu głowy nie można uzyskać zadowalającej poprawy. Nasilenie dolegliwości w klasterowym bólu głowy jest tak duże, że bóle są niejednokrotnie przyczyną podejmowania prób samobójczych przez pacjentów. Stwierdzany w pozytonowej tomografii emisyjnej zwiększony metabolizm tylnej części tożstron-nego podwzgórza podczas napadów klasterowego bólu głowy był przyczyną podjęcia licznych prób wykorzystania głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu klasterowego bólu głowy. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy na temat możliwości leczenia tego bólu za pomocą głębokiej stymulacji mózgu oraz analizę socjoekonomiczną leczenia neuromodulacyjnego lekoopornych klasterowych bólów głowy.

Abstract

Bardzo silne, jednostronne, nawracające bóle twarzy i głowy, którym towarzyszą objawy autonomiczne, mogą być zaliczane do klasterowych bólów głowy. Pomimo optymalnej farmakoterapii u 20% chorych leczonych z powodu klasterowego bólu głowy nie można uzyskać zadowalającej poprawy. Nasilenie dolegliwości w klasterowym bólu głowy jest tak duże, że bóle są niejednokrotnie przyczyną podejmowania prób samobójczych przez pacjentów. Stwierdzany w pozytonowej tomografii emisyjnej zwiększony metabolizm tylnej części tożstron-nego podwzgórza podczas napadów klasterowego bólu głowy był przyczyną podjęcia licznych prób wykorzystania głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu klasterowego bólu głowy. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy na temat możliwości leczenia tego bólu za pomocą głębokiej stymulacji mózgu oraz analizę socjoekonomiczną leczenia neuromodulacyjnego lekoopornych klasterowych bólów głowy.

Get Citation

Keywords

klasterowy ból głowy, głęboka stymulacja mózgu, podwzgórze

About this article
Title

Hypothalamic deep brain stimulation for treatment of cluster headache

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 45, No 1 (2011)

Pages

57-62

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60060-8

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2011;45(1):57-62.

Keywords

klasterowy ból głowy
głęboka stymulacja mózgu
podwzgórze

Authors

Tomasz Tykocki
Paweł Nauman
Tomasz Mandat

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl