Vol 45, No 1 (2011)

open access

Page views 409
Article views/downloads 859
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Hypothalamic deep brain stimulation for treatment of cluster headache

Tomasz Tykocki12, Paweł Nauman1, Tomasz Mandat3
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60060-8
Neurol Neurochir Pol 2011;45(1):57-62.

Abstract

Bardzo silne, jednostronne, nawracające bóle twarzy i głowy, którym towarzyszą objawy autonomiczne, mogą być zaliczane do klasterowych bólów głowy. Pomimo optymalnej farmakoterapii u 20% chorych leczonych z powodu klasterowego bólu głowy nie można uzyskać zadowalającej poprawy. Nasilenie dolegliwości w klasterowym bólu głowy jest tak duże, że bóle są niejednokrotnie przyczyną podejmowania prób samobójczych przez pacjentów. Stwierdzany w pozytonowej tomografii emisyjnej zwiększony metabolizm tylnej części tożstron-nego podwzgórza podczas napadów klasterowego bólu głowy był przyczyną podjęcia licznych prób wykorzystania głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu klasterowego bólu głowy. Autorzy przedstawiają aktualne poglądy na temat możliwości leczenia tego bólu za pomocą głębokiej stymulacji mózgu oraz analizę socjoekonomiczną leczenia neuromodulacyjnego lekoopornych klasterowych bólów głowy.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska