open access

Vol 44, No 6 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-03-23
Get Citation

Apolipoprotein E (APOE) gene polymorphism and risk and prognosis in cerebral amyloid angiopathy-related haemorrhage

Tadeusz Mendel, Grażyna Gromadzka
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60157-2
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(6):591-597.

open access

Vol 44, No 6 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-03-23

Abstract

Streszczenie

Autorzy przedstawiają obecne poglądy na temat znaczenia genotypu APOE (gen apolipoproteiny E) jako czynnika modyfikującego ryzyko, przebieg i rokowanie w krwotokach mózgowych pochodzenia amyloidowego. Poszukiwania dotyczące genetycznego uwarunkowania krwotoków mózgowych trwają od ponad 15 lat. Genotypem często badanym w kontekście ryzyka krwotoków mózgowych jest genotyp APOE. Dotychczas ustalono, że APOE ɛ2 i ɛ 4 są czynnikami ryzyka wystąpienia mózgowej angiopatii amyloidowej (cerebral amyloid angiopathy – CAA), jak również krwotoków mózgowych w przebiegu CAA (cerebral amyloid angiopathy-related hemorrhage – CAAH). Co więcej, genotyp APOE jest czynnikiem rokowniczym wczesnej śmiertelności oraz ryzyka nawrotowości w przebiegu CAAH. Dotychczasowy stan wiedzy nie pozwolił jeszcze na sporządzenie rekomendacji klinicznych dotyczących sposobu postępowania w krwotokach mózgowych pochodzenia amyloidowego u osób z różnymi genotypami APOE.

Abstract

Streszczenie

Autorzy przedstawiają obecne poglądy na temat znaczenia genotypu APOE (gen apolipoproteiny E) jako czynnika modyfikującego ryzyko, przebieg i rokowanie w krwotokach mózgowych pochodzenia amyloidowego. Poszukiwania dotyczące genetycznego uwarunkowania krwotoków mózgowych trwają od ponad 15 lat. Genotypem często badanym w kontekście ryzyka krwotoków mózgowych jest genotyp APOE. Dotychczas ustalono, że APOE ɛ2 i ɛ 4 są czynnikami ryzyka wystąpienia mózgowej angiopatii amyloidowej (cerebral amyloid angiopathy – CAA), jak również krwotoków mózgowych w przebiegu CAA (cerebral amyloid angiopathy-related hemorrhage – CAAH). Co więcej, genotyp APOE jest czynnikiem rokowniczym wczesnej śmiertelności oraz ryzyka nawrotowości w przebiegu CAAH. Dotychczasowy stan wiedzy nie pozwolił jeszcze na sporządzenie rekomendacji klinicznych dotyczących sposobu postępowania w krwotokach mózgowych pochodzenia amyloidowego u osób z różnymi genotypami APOE.

Get Citation

Keywords

krwotok mózgowy, genotyp, apolipoprote-ina E (apoE), mózgowa angiopatia amyloidowa (CAA)

About this article
Title

Apolipoprotein E (APOE) gene polymorphism and risk and prognosis in cerebral amyloid angiopathy-related haemorrhage

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 6 (2010)

Pages

591-597

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60157-2

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(6):591-597.

Keywords

krwotok mózgowy
genotyp
apolipoprote-ina E (apoE)
mózgowa angiopatia amyloidowa (CAA)

Authors

Tadeusz Mendel
Grażyna Gromadzka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl