Vol 44, No 6 (2010)

open access

Page views 345
Article views/downloads 2090
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Influence of transcranial direct current stimulation on cognitive functioning of patients with brain injury

Katarzyna Polanowska1, Joanna Seniów1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60156-0
Neurol Neurochir Pol 2010;44(6):580-590.

Abstract

Streszczenie

Następstwa kliniczne uszkodzeń mózgu nie są jedynie wynikiem samego uszkodzenia, ale też efektem dynamicznych zmian aktywacyjnych zachodzących w naruszonych sieciach neuronalnych, które to zmiany mogą być mało adaptacyjne. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (transcranial direct current stimulation – tDCS), dostarczając do kory mózgowej słaby polaryzujący prąd stały, służy modulowaniu wzbudzenia korowego. Charakter zmiany korowej zależy od biegunowości elektrod: stymulacja anodowa zwiększa wzbudzenie i spontaniczną aktywność korową, a stymulacja katodowa redukuje je. Udowodniono, że modulacji korowej powodowanej tDCS towarzyszą zmiany wskaźników poznawczych. W większości analizowanych dotąd schematów badawczych, wzrost wzbudzenia wywołany stymulacją anodową korzystnie wpływał na procesy uczenia się i zapamiętywania, uwagę i zdolności językowe. W tym kontekście tDCS jawi się jako obiecująca metoda usprawniania poznawczego pacjentów z różnymi chorobami neurologicznymi, m.in. z udarem mózgu i schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Wystawienie mózgu na działanie prądu stałego może pomóc w swoistym i wybiórczym wzmacnianiu adaptacyjnych wzorców aktywacji, tłumieniu wzorców nieadaptacyjnych i równoważeniu międzypółkulowych interakcji aktywacyjnych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska