open access

Vol 44, No 6 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-05-16
Get Citation

Influence of transcranial direct current stimulation on cognitive functioning of patients with brain injury

Katarzyna Polanowska, Joanna Seniów
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60156-0
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(6):580-590.

open access

Vol 44, No 6 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-05-16

Abstract

Streszczenie

Następstwa kliniczne uszkodzeń mózgu nie są jedynie wynikiem samego uszkodzenia, ale też efektem dynamicznych zmian aktywacyjnych zachodzących w naruszonych sieciach neuronalnych, które to zmiany mogą być mało adaptacyjne. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (transcranial direct current stimulation – tDCS), dostarczając do kory mózgowej słaby polaryzujący prąd stały, służy modulowaniu wzbudzenia korowego. Charakter zmiany korowej zależy od biegunowości elektrod: stymulacja anodowa zwiększa wzbudzenie i spontaniczną aktywność korową, a stymulacja katodowa redukuje je. Udowodniono, że modulacji korowej powodowanej tDCS towarzyszą zmiany wskaźników poznawczych. W większości analizowanych dotąd schematów badawczych, wzrost wzbudzenia wywołany stymulacją anodową korzystnie wpływał na procesy uczenia się i zapamiętywania, uwagę i zdolności językowe. W tym kontekście tDCS jawi się jako obiecująca metoda usprawniania poznawczego pacjentów z różnymi chorobami neurologicznymi, m.in. z udarem mózgu i schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Wystawienie mózgu na działanie prądu stałego może pomóc w swoistym i wybiórczym wzmacnianiu adaptacyjnych wzorców aktywacji, tłumieniu wzorców nieadaptacyjnych i równoważeniu międzypółkulowych interakcji aktywacyjnych.

Abstract

Streszczenie

Następstwa kliniczne uszkodzeń mózgu nie są jedynie wynikiem samego uszkodzenia, ale też efektem dynamicznych zmian aktywacyjnych zachodzących w naruszonych sieciach neuronalnych, które to zmiany mogą być mało adaptacyjne. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (transcranial direct current stimulation – tDCS), dostarczając do kory mózgowej słaby polaryzujący prąd stały, służy modulowaniu wzbudzenia korowego. Charakter zmiany korowej zależy od biegunowości elektrod: stymulacja anodowa zwiększa wzbudzenie i spontaniczną aktywność korową, a stymulacja katodowa redukuje je. Udowodniono, że modulacji korowej powodowanej tDCS towarzyszą zmiany wskaźników poznawczych. W większości analizowanych dotąd schematów badawczych, wzrost wzbudzenia wywołany stymulacją anodową korzystnie wpływał na procesy uczenia się i zapamiętywania, uwagę i zdolności językowe. W tym kontekście tDCS jawi się jako obiecująca metoda usprawniania poznawczego pacjentów z różnymi chorobami neurologicznymi, m.in. z udarem mózgu i schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Wystawienie mózgu na działanie prądu stałego może pomóc w swoistym i wybiórczym wzmacnianiu adaptacyjnych wzorców aktywacji, tłumieniu wzorców nieadaptacyjnych i równoważeniu międzypółkulowych interakcji aktywacyjnych.

Get Citation

Keywords

przezczaszkowa stymulacja prądem stałym, polaryzacja mózgu, funkcje poznawcze

About this article
Title

Influence of transcranial direct current stimulation on cognitive functioning of patients with brain injury

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 6 (2010)

Pages

580-590

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60156-0

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(6):580-590.

Keywords

przezczaszkowa stymulacja prądem stałym
polaryzacja mózgu
funkcje poznawcze

Authors

Katarzyna Polanowska
Joanna Seniów

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl