open access

Vol 44, No 6 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-05-12
Get Citation

Transcranial sonography in diagnosis of movement disorders

Wojciech Ambrosius, Wojciech Kozubski
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60155-9
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(6):574-579.

open access

Vol 44, No 6 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-05-12

Abstract

Streszczenie

Rutynowo stosowane metody obrazowania układu nerwowego, takie jak tomografia komputerowa i tomografia rezonansu magnetycznego, służą głównie do wykluczania wtórnych przyczyn schorzeń pozapiramidowych. Nie są jednak istotnie przydatne w wykrywaniu zmian w obrębie jąder podstawy i pnia mózgu, szczególnie we wczesnym okresie wystąpienia objawów idiopatycznych postaci tych chorób.

Ostatnio podjęto próby stosowania przezczaszkowej ultrasonografii metodą duplex w diagnostyce obrazowej jąder podstawy. Metoda ta, z powodzeniem wykorzystywana w chorobach naczyń mózgu, pozwala także uwidocznić niektóre struktury miąższowe mózgowia. W pracy przedstawiono najważniejsze odkrycia dotyczące obserwowanych w badaniu ultrasonograficznym zaburzeń określonych struktur, w szczególności hiperechogeniczności w obrębie istoty czarnej towarzyszącej chorobie Parkinsona.

Abstract

Streszczenie

Rutynowo stosowane metody obrazowania układu nerwowego, takie jak tomografia komputerowa i tomografia rezonansu magnetycznego, służą głównie do wykluczania wtórnych przyczyn schorzeń pozapiramidowych. Nie są jednak istotnie przydatne w wykrywaniu zmian w obrębie jąder podstawy i pnia mózgu, szczególnie we wczesnym okresie wystąpienia objawów idiopatycznych postaci tych chorób.

Ostatnio podjęto próby stosowania przezczaszkowej ultrasonografii metodą duplex w diagnostyce obrazowej jąder podstawy. Metoda ta, z powodzeniem wykorzystywana w chorobach naczyń mózgu, pozwala także uwidocznić niektóre struktury miąższowe mózgowia. W pracy przedstawiono najważniejsze odkrycia dotyczące obserwowanych w badaniu ultrasonograficznym zaburzeń określonych struktur, w szczególności hiperechogeniczności w obrębie istoty czarnej towarzyszącej chorobie Parkinsona.

Get Citation

Keywords

ultrasonografia przezczaszkowa, choroby pozapiramidowe, choroba Parkinsona

About this article
Title

Transcranial sonography in diagnosis of movement disorders

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 6 (2010)

Pages

574-579

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60155-9

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(6):574-579.

Keywords

ultrasonografia przezczaszkowa
choroby pozapiramidowe
choroba Parkinsona

Authors

Wojciech Ambrosius
Wojciech Kozubski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl