Vol 44, No 6 (2010)

open access

Page views 451
Article views/downloads 493
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Transcranial sonography in diagnosis of movement disorders

Wojciech Ambrosius1, Wojciech Kozubski1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60155-9
Neurol Neurochir Pol 2010;44(6):574-579.

Abstract

Streszczenie

Rutynowo stosowane metody obrazowania układu nerwowego, takie jak tomografia komputerowa i tomografia rezonansu magnetycznego, służą głównie do wykluczania wtórnych przyczyn schorzeń pozapiramidowych. Nie są jednak istotnie przydatne w wykrywaniu zmian w obrębie jąder podstawy i pnia mózgu, szczególnie we wczesnym okresie wystąpienia objawów idiopatycznych postaci tych chorób.

Ostatnio podjęto próby stosowania przezczaszkowej ultrasonografii metodą duplex w diagnostyce obrazowej jąder podstawy. Metoda ta, z powodzeniem wykorzystywana w chorobach naczyń mózgu, pozwala także uwidocznić niektóre struktury miąższowe mózgowia. W pracy przedstawiono najważniejsze odkrycia dotyczące obserwowanych w badaniu ultrasonograficznym zaburzeń określonych struktur, w szczególności hiperechogeniczności w obrębie istoty czarnej towarzyszącej chorobie Parkinsona.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file



Neurologia i Neurochirurgia Polska