Vol 44, No 5 (2010)

open access

Page views 226
Article views/downloads 1819
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Fronto-temporo-orbito-zygomatic approach – analysis of the surgical technique on cadaver simulations

Piotr Ładziński1, Mariusz Maliszewski1, Wojciech Kaspera1, Krzysztof Majchrzak1, Michał Tymowski1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60140-7
Neurol Neurochir Pol 2010;44(5):492-503.

Abstract

Streszczenie

Celem pracy było przedstawienie poszczególnych etapów dostępu czołowo-skroniowo-oczodołowo-jarzmowego (DCSOJ). Przeprowadzono dwie symulacje dostępu na nieutrwalonych zwłokach ludzkich, u których nie podejrzewano procesów patologicznych w zakresie głowy i szyi. Kolejne fazy symulacji były dokumentowane fotograficznie oraz za pomocą schematów.

Punktem wyjścia dla DCSOJ jest kraniotomia pterionalna i osteotomia obejmująca obramowanie oczodołu, trzon kości jarzmowej i łuk jarzmowy. Płat pterionalny i wymienione wyżej struktury stanowią jeden blok kostny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest też czasowe usunięcie górnej i bocznej ściany oczodołu. Ważne uzupełnienie dostępu stanowi szerokie rozchylenie szczeliny bocznej mózgu.

Dostęp czołowo-skroniowo-oczodołowo-jarzmowy stanowi powtarzalną metodę penetracji środkowego dołu czaszki i obszarów z nim graniczących. Jest szczególnie przydatny w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych wyżej wymienionych okolic anatomicznych, jak również wad naczyniowych tylnej części koła tętniczego mózgu.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska