open access

Vol 44, No 5 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-01-04
Get Citation

The role of skeletal muscle biopsy in the diagnosis of neuromuscular disorders

Aleksandra Nadaj-Pakleza, Biruta Kierdaszuk, Anna Kamińska
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60139-0
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(5):481-491.

open access

Vol 44, No 5 (2010)
ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Submitted: 2010-01-04

Abstract

Streszczenie

Biopsja mięśnia szkieletowego wykonywana w celach diagnostycznych w chorobach nerwowo-mięśniowych umożliwia ocenę rodzaju procesu chorobowego (pierwotnie mięśniowy czy neurogenny), dostarcza informacji o przebiegu (ostry czy przewlekły) oraz stopniu zaawansowania choroby. W wielu przypadkach zastosowanie dodatkowych technik histochemicznych i immunohistochemicznych pozwala na jednoznaczne rozpoznanie takich schorzeń, jak niektóre dystrofie mięśniowe, glikogenozy, miopatie zapalne oraz miopatie wrodzone. Ocena wycinka mięśniowego w mikroskopie elektronowym umożliwia pewne rozpoznanie dystrofii oczno-gardłowej, miopatii mitochondrialnej i wtrętowego zapalenia mięśni.

W niniejszym artykule omówiono objawy kliniczne sugerujące konieczność pobrania wycinka, technikę wykonywania biopsji, zasady wyboru mięśnia do badania, a także praktyczne wskazówki dotyczące przesyłania pobranego wycinka i przygotowania preparatów do oceny w mikroskopie. Przedstawiono ponadto podstawowe zasady dotyczące interpretacji wyniku biopsji mięśnia oraz przydatność kliniczną biopsji mięśnia w dobie zaawansowanej diagnostyki molekularnej.

Abstract

Streszczenie

Biopsja mięśnia szkieletowego wykonywana w celach diagnostycznych w chorobach nerwowo-mięśniowych umożliwia ocenę rodzaju procesu chorobowego (pierwotnie mięśniowy czy neurogenny), dostarcza informacji o przebiegu (ostry czy przewlekły) oraz stopniu zaawansowania choroby. W wielu przypadkach zastosowanie dodatkowych technik histochemicznych i immunohistochemicznych pozwala na jednoznaczne rozpoznanie takich schorzeń, jak niektóre dystrofie mięśniowe, glikogenozy, miopatie zapalne oraz miopatie wrodzone. Ocena wycinka mięśniowego w mikroskopie elektronowym umożliwia pewne rozpoznanie dystrofii oczno-gardłowej, miopatii mitochondrialnej i wtrętowego zapalenia mięśni.

W niniejszym artykule omówiono objawy kliniczne sugerujące konieczność pobrania wycinka, technikę wykonywania biopsji, zasady wyboru mięśnia do badania, a także praktyczne wskazówki dotyczące przesyłania pobranego wycinka i przygotowania preparatów do oceny w mikroskopie. Przedstawiono ponadto podstawowe zasady dotyczące interpretacji wyniku biopsji mięśnia oraz przydatność kliniczną biopsji mięśnia w dobie zaawansowanej diagnostyki molekularnej.

Get Citation

Keywords

biopsja mięśnia, metody diagnostyczne, zmiany patologiczne w mięśniu, miopatia, dystrofia mięśniowa

About this article
Title

The role of skeletal muscle biopsy in the diagnosis of neuromuscular disorders

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 5 (2010)

Pages

481-491

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60139-0

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(5):481-491.

Keywords

biopsja mięśnia
metody diagnostyczne
zmiany patologiczne w mięśniu
miopatia
dystrofia mięśniowa

Authors

Aleksandra Nadaj-Pakleza
Biruta Kierdaszuk
Anna Kamińska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl