open access

Vol 44, No 4 (2010)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2010-04-01
Get Citation

Red ear syndrome – a case report

Adam Stępień, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60301-7
·
Neurol Neurochir Pol 2010;44(4):412-414.

open access

Vol 44, No 4 (2010)
OPIS PRZYPADKU
Submitted: 2010-04-01

Abstract

Zespół czerwonego ucha po raz pierwszy został opisany przez Lance'a w 1994 r. Od tego czasu w piśmiennictwie opublikowano opisy blisko 60 przypadków. Zespół charakteryzuje się napadowym, nawrotowym, jednostronnym bólem i zaczerwienieniem ucha z towarzyszącym uczuciem dyskomfortu, pieczenia i palenia. Opisywano związek zespołu z chorobami odcinka szyjnego kręgosłupa, pierwotnymi bólami głowy oraz neuralgią trójdzielną i podjęzykową. Część przypadków była idiopatyczna. Autorzy przedstawiają przypadek zespołu czerwonego ucha, który ustąpił całkowicie po blokadzie nerwu usznego wielkiego. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa oraz hipotez dotyczących patofizjologii choroby.

Abstract

Zespół czerwonego ucha po raz pierwszy został opisany przez Lance'a w 1994 r. Od tego czasu w piśmiennictwie opublikowano opisy blisko 60 przypadków. Zespół charakteryzuje się napadowym, nawrotowym, jednostronnym bólem i zaczerwienieniem ucha z towarzyszącym uczuciem dyskomfortu, pieczenia i palenia. Opisywano związek zespołu z chorobami odcinka szyjnego kręgosłupa, pierwotnymi bólami głowy oraz neuralgią trójdzielną i podjęzykową. Część przypadków była idiopatyczna. Autorzy przedstawiają przypadek zespołu czerwonego ucha, który ustąpił całkowicie po blokadzie nerwu usznego wielkiego. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa oraz hipotez dotyczących patofizjologii choroby.

Get Citation

Keywords

zespół czerwonego ucha, opis przypadku, patofizjologia

About this article
Title

Red ear syndrome – a case report

Journal

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Issue

Vol 44, No 4 (2010)

Pages

412-414

DOI

10.1016/S0028-3843(14)60301-7

Bibliographic record

Neurol Neurochir Pol 2010;44(4):412-414.

Keywords

zespół czerwonego ucha
opis przypadku
patofizjologia

Authors

Adam Stępień
Bogdan Brodacki
Jacek Staszewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl