Vol 44, No 4 (2010)

open access

Page views 336
Article views/downloads 15245
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Red ear syndrome – a case report

Adam Stępień1, Bogdan Brodacki1, Jacek Staszewski1
DOI: 10.1016/S0028-3843(14)60301-7
Neurol Neurochir Pol 2010;44(4):412-414.

Abstract

Zespół czerwonego ucha po raz pierwszy został opisany przez Lance'a w 1994 r. Od tego czasu w piśmiennictwie opublikowano opisy blisko 60 przypadków. Zespół charakteryzuje się napadowym, nawrotowym, jednostronnym bólem i zaczerwienieniem ucha z towarzyszącym uczuciem dyskomfortu, pieczenia i palenia. Opisywano związek zespołu z chorobami odcinka szyjnego kręgosłupa, pierwotnymi bólami głowy oraz neuralgią trójdzielną i podjęzykową. Część przypadków była idiopatyczna. Autorzy przedstawiają przypadek zespołu czerwonego ucha, który ustąpił całkowicie po blokadzie nerwu usznego wielkiego. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa oraz hipotez dotyczących patofizjologii choroby.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF fileNeurologia i Neurochirurgia Polska